Tp. Phan Rang-Tháp Chàm: Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các tập thể và cá nhân tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Nội dung học tập và “làm theo” Bác được triển khai bằng những mô hình, việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc, đời sống, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tấm gương tiêu biểu, tạo sức lan tỏa trong đời sống, xã hội.

Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Nỷ

Quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 35-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các văn bản của cấp ủy cấp trên, Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đồng bộ, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn; đồng thời mở 194 lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến 29.672 lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy xác định một số nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác trong giai đoạn 2016-2020 như: Nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức Đảng, trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Nhà nước; tăng cường đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trong giải quyết những vấn đề nổi cộm trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh-quốc phòng…

Ngoài ra, để Chỉ thị số 05-CT/TW đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả bền vững, các chi bộ, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố còn chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng. Các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình hành động của tập thể, trách nhiệm nêu gương của cá nhân người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, bám sát những nhiệm vụ thực tiễn, đề ra những giải pháp cụ thể gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong thực hiện nhiệm vụ và cuộc sống; 100% cán bộ, công chức, viên chức đăng ký thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4. Các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp với điều kiện thực tiễn… Qua đó, góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng trở nên sâu rộng, đều khắp và hiệu quả hơn. Nổi bật có có thể kể đến một số mô hình, phong trào tiêu biểu như: Chi bộ, chính quyền, Mặt trận khu phố 4 (phường Bảo An) thực hiện tốt công tác vận động Nhân dân, doanh nghiệp sửa chữa, nâng cấp cầu dân sinh; duy trì thực hiện hiệu quả mô hình “1 phải, 5 giảm” ở phường Đô Vinh, Bảo An, xã Thành Hải; mô hình trồng táo, tỏi, nho theo tiêu chuẩn VietGAP của nông dân phường Mỹ Bình, Văn Hải; tham gia quản lý 91 tuyến đường tự quản của Mặt trận và các đoàn thể; mô hình “Tiếng kẻng an ninh”, “Tổ Nhân dân tự quản”, “Đội an ninh xung kích phòng chống tội phạm”, “Hòm thư tố giác tội phạm”, “Camera an ninh”… của 16 xã, phường; mô hình “Làng Chăm an toàn về an ninh trật tự” của xã Thành Hải… Đối với cá nhân, có gương điển hình của ông Tôn Thất Huyền, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi phường Bảo An; gương điển hình trong hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, khám chữa bệnh cho người nghèo của bà Nguyễn Thị Bích Quân (phường Đông Hải), Phan Thị Phương (phường Đô Vinh); gương điển hình trong việc tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động có bà Lê Thị Kim Liên (phường Phủ Hà), anh Nguyễn Xuân Tân (phường Kinh Dinh); gương điển hình trong hiến máu cứu người có anh Cao Ngọc Cường (phường Thanh Sơn), anh Phạm Cảnh (phường Đạo Long); gương làm đơn xin thoát khỏi hộ nghèo có hộ bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo (phường Đô Vinh), bà Nguyễn Thị Lưới (phường Văn Hải)…

Những việc làm thiết thực, cụ thể và kết quả mang lại cho thấy việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW thời gian qua được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể Tp. Phan Rang-Tháp Chàm quan tâm, triển khai nghiêm túc, tạo sức lan tỏa trong đời sống-xã hội, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia hưởng ứng. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các kế hoạch của Tỉnh ủy, địa phương nhằm nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của cán bộ, công chức, viên chức gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, nói đi đôi với làm… Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, bộ máy chính quyền liêm chính-hành động-sáng tạo, gần dân, hết lòng vì Nhân dân phục vụ.