Thuận Nam xác định học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên và lâu dài

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện Thuận Nam dần đi vào nền nếp, có trọng tâm, trọng điểm và trở thành hoạt động chính trị thường xuyên từ huyện đến cơ sở, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đại đa số cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Với phương châm “Trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau”, các cấp ủy Đảng trong toàn huyện đã triển khai Chỉ thị số 05 một cách kịp thời, đồng bộ, theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Trong 5 năm, Ban Thường vụ Huyện ủy và các đảng bộ cơ sở đã xây dựng và ban hành hơn 200 kế hoạch cùng nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đồng thời mở 113 hội nghị và 41 lớp chính trị để học tập, quán triệt các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến với 11.122 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Điều đáng ghi nhận là qua từng năm, việc thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn huyện đã đi vào thực chất, đem lại hiệu quả cao. Điều đó được thể hiện rõ thông qua số lượng và nội dung đăng ký học tập và làm theo Bác của từng tổ chức cơ sở đảng và cá nhân. Qua 5 năm, có 100% tổ chức cơ sở đảng và hơn 95% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện đăng ký, xây dựng kế hoạch, bản cam kết học tập và làm theo Bác với nội dung bám sát chuyên đề hằng năm, phù hợp với thực tiễn, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Một số đơn vị đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết. Một số ngành và cấp ủy chính quyền địa phương đã tổ chức diễn đàn lắng nghe ý kiến của Nhân dân, tăng cường đối thoại với Nhân dân cùng thống nhất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bức xúc ở cơ sở. Trong quá trình thực hiện, chú trọng chọn khâu đột phá, tập trung giải quyết, đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm đến công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nhiều cá nhân đã lựa chọn học tập và làm theo Bác bằng những việc làm hết sức bình dị, thường ngày như: Thực hành tiết kiệm; ý thức tôn trọng Nhân dân; xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu… Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.

Học tập và làm theo Bác, cựu chiến binh Võ Ngọc Hưng ở xã Phước Diêm nỗ lực vượt khó khăn vươn lên phát triển kinh tế
và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Nhờ học tập và làm theo Bác Hồ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nên thời gian qua, trên địa bàn huyện Thuận Nam ngày càng xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong toàn huyện. Có thể kể đến như: Mô hình “Tổ đoàn kết khai thác thủy sản trên biển” gắn với bảo vệ biển, đảo quê hương của ngư dân xã Cà Ná và xã Phước Diêm; các mô hình xây dựng nông thôn mới của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Ninh; mô hình “Thực hành tiết kiệm ống tre Bác Hồ” của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhị Hà... Cá nhân thì có gương cựu chiến binh Võ Văn Vũ ở xã Phước Diêm với tinh thần dám nghĩ, dám làm, phát triển kinh tế; thầy giáo Phan Công Trịnh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Nguyễn Văn Linh đã đoàn kết tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường cùng nhau tìm tòi học hỏi, đổi mới phương pháp dạy và học để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

Đồng chí Ngô Văn Sậy, Phó Bí thư Huyện ủy Thuận Nam, cho biết: Đảng bộ huyện Thuận Nam hiện có 35 tổ chức cơ sở đảng với hơn 1.260 đảng viên. Để việc thực hiện Chỉ thị số 05 ngày càng thực chất, hiệu quả, thời gian tới, Huyện ủy sẽ tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình mới, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân; nghiêm túc rà soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, chương trình, bản cam kết thực hiện học tập và làm theo Bác đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Trọng tâm là nỗ lực khắc phục thiếu sót, khuyết điểm nhiệm kỳ qua và xác định quyết tâm thực hiện trong thời gian tới tạo chuyển biến thật sự trong học tập và làm theo lời Bác dạy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến với các tầng lớp cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên toàn huyện; kịp thời phát hiện và giới thiệu mô hình tốt, cách làm hay, gương điển hình tiêu biểu để nêu gương và nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong toàn huyện.