Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới

Tháng 4 lịch sử lại về, ngẫu nhiên trùng hợp thời điểm cả nước, cả tỉnh đang thực hiện cách ly toàn xã hội, tập trung cho cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Dịp này, đến các huyện, thành phố và các xã tìm hiểu về xây dựng nông thôn mới (NTM), chúng tôi ghi nhận dù gặp nhiều khó khăn do hạn, dịch bệnh gây ra, nhưng hầu hết các địa phương vẫn có nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, một số xã nêu quyết tâm xây dựng đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Đây được coi là bức tranh phản ánh khá toàn diện về kết quả đạt được qua 10 năm (giai đoạn 2010-2020) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM của tỉnh nhà.

Trong giai đoạn từ 2010-2019, tỉnh ta đã đạt được các mục tiêu cơ bản của chương trình theo từng năm. Cụ thể giai đoạn 2010-2015 có 11 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 23,4% mục tiêu theo Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương xây dựng NTM” và vượt mục tiêu chung (20%) của Chương trình. Đến cuối năm 2018 tỉnh ta có 20 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 42,55% và không còn xã dưới 5 tiêu chí. Từ tháng 3 năm nay, tỉnh ta có thêm 5 xã được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019: An Hải, Phước Hải (Ninh Phước), Phước Ninh (Thuận Nam), Lâm Sơn (Ninh Sơn) và Nhơn Hải (Ninh Hải). Như vậy tính trong giai đoạn 2010-2019 đã có 25 xã đạt chuẩn NTM (tỷ lệ 53,2%), chưa kể xã Vĩnh Hải (Ninh Hải) đã được Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM, tỉnh thống nhất đánh giá và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận. Còn nếu căn cứ vào các nội dung, chỉ tiêu mới của Bộ tiêu chí giai đoạn 2017-2020, theo kết quả tự đánh giá chuẩn NTM của các địa phương cuối năm ngoái, toàn tỉnh hiện có 17 xã đạt 19/19 tiêu chí mới.

Diện mạo nông thôn mới xã Phước Hữu (Ninh Phước) ngày càng khởi sắc. Ảnh: Văn Miên

Để từng bước hiện thực hóa NTM ở các xã, tỉnh ta đã chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, trong đó ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng cơ bản, thiết yếu như giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt… Trong gần 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, bộ mặt vùng nông thôn tỉnh nhà đã thay đổi theo hướng khang trang, sạch, đẹp. Chỉ tính riêng trong năm 2019, từ nguồn vốn được Trung ương phân bổ, các địa phương đã thi công 40,878 km đường giao thông nông thôn (đường trục thôn, ngõ xóm, nội đồng), kiên cố hóa 8,413 km kênh mương nội đồng; xây mới 5 Đài Phát thanh xã, 7 công trình điện trung hạ thế với 4,5 km đường dây hạ áp phục vụ sản xuất; sửa chữa, nâng cấp 12 trung tâm văn hóa-thể thao thôn, xã, 6 trường học và 2 trạm y tế xã. Đến Nhơn Hải (Ninh Hải) vào những ngày này, chúng tôi nhận ra dù đang phải ứng phó với khô hạn nhưng bộ mặt nông thôn địa phương vẫn đang có nhiều đổi mới. Theo đồng chí Trần Đồng Linh, Chủ tịch UBND xã, cùng với thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí, xã còn triển khai thực hiện đường nông thôn kiểu mẫu thắp sáng đèn đêm và trồng hoa rực rỡ ở các thôn.

Ngoài nguồn vốn trực tiếp từ chương trình xây dựng NTM, trong năm qua các huyện còn chủ động lồng ghép vốn chương trình MTQG giảm nghèo và các chương trình, dự án khác trên địa bàn để hỗ trợ đầu tư, đồng thời vận động người dân đóng góp tiền của, ngày công, hiến đất…để xây dựng kết cấu hạ tầng cho các xã. Đơn cử ở huyện Ninh Phước, xã Phước Hải đã vận động dân hiến 3.920 m2 đất để làm đường ra cánh đồng lớn măng tây; xã Phước Thái vận động nhân dân đóng góp trên 13 triệu đồng lắp đặt hệ thống đèn thắp sáng đường liên thôn, trên 15 triệu đồng “cứng” hóa đường nội đồng; xã Phước Sơn vận động dân hiến 6.979 m2 đất để làm mương và huy động trên 92 triệu đồng “cứng” hóa đường nội đồng. Tại huyện Ninh Hải, người dân các xã Tri Hải, Tân Hải, Hộ Hải, Thanh Hải, Vĩnh Hải đóng góp 449 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn. “Ở Tân Hải, người dân trong xã đã đồng tâm ủng hộ, đóng góp xây dựng NTM, có nơi như thôn Hòn Thiên, nhân dân đóng góp 947 triệu đồng và 1.650 ngày công lao động làm đường bê tông liên thôn và nội thôn với chiều dài 2,1 km”- đồng chí Nguyễn Minh Hoan, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hải chia sẻ.

Nông dân xã Tân Hải thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp. Ảnh: Sơn Ngọc

Nhìn tổng thể, qua gần 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, điều kiện sống cả về vật chất lẫn tinh thần của phần lớn dân cư nông thôn tỉnh ta được nâng cao. Theo Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh, từ nay đến cuối năm tỉnh ta phấn đấu xây dựng huyện Ninh Hải đạt chuẩn huyện NTM; có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM, xây dựng 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và hoàn thành việc xây dựng thí điểm 2 thôn NTM kiểu mẫu: An Nhơn (Xuân Hải, Ninh Hải) và Ninh Quý 2 (Phước Sơn, Ninh Phước). Đến Ninh Hải, là huyện được tỉnh chọn thí điểm tham gia Đề án “xây dựng NTM trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020”, chúng tôi nhận thấy Ninh Hải đang quyết tâm hoàn thiện, bổ sung lại đề án theo góp ý của các sở, ngành liên quan để trình tỉnh thẩm định lại trong năm nay.

Trong giai đoạn đang quyết liệt chống đại dịch COVID-19 và ứng phó với hạn, không riêng Ninh Hải mà cả các huyện, xã khác trong tỉnh đều đang tiếp bước hào khí đại thắng 30-4-1975, nỗ lực vượt khó, tìm những cách làm hay, mô hình mới hiệu quả nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra. Theo ghi nhận của chúng tôi, thấm nhuần tư tưởng “Xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, toàn tỉnh đang tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự đóng góp của doanh nghiệp, tổ chức, người dân trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM.