Ninh Thuận được hỗ trợ 450 tấn hạt giống cây trồng

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 564/QĐ-TTg về việc xuất cấp hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền 1.950 tấn hạt giống lúa, 58 tấn hạt giống bắp và 8 tấn hạt giống rau từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho 2 tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận bị thiệt hại do ảnh hưởng hạn hán vụ đông - xuân năm 2019-2020. Trong đó, tỉnh Ninh Thuận được hỗ trợ 450 tấn hạt giống lúa, 46 tấn hạt giống bắp và 8 tấn hạt giống rau.

UBND tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận, phân bổ và sử dụng số hạt giống cây trồng nêu trên kịp thời, đúng quy định.