Ma Nới: Tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng

Là xã miền núi với địa hình phức tạp, diện tích rừng tự nhiên trên 25 ngàn ha nên dễ xảy ra nguy cơ cháy diện rộng vào mùa khô. Vì vậy, UBND xã Ma Nới (Ninh Sơn) đã tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm bảo vệ và phòng, chống cháy rừng.

Đồng chí Nghiêm Văn Vinh, Chủ tịch UBND xã Ma Nới, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, ngay từ đầu mùa khô, xã đã thành lập Ban Chỉ huy bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng với 17 thành viên; củng cố 6 tổ bảo vệ cộng đồng với 167 thành viên. Xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp ngăn chặn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. Phối hợp với lực lượng kiểm lâm huyện, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ninh Sơn và 3 trạm bảo vệ rừng đóng trên địa bàn rà soát, xác định các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy, tổ chức tuần tra, kiểm tra để phát hiện và ngăn chặn, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để kịp thời phát hiện và xử lý các đám cháy. Những khu vực có lớp thực bì dày, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy cao thì tiến hành đốt bề mặt.

Lực lượng kiểm lâm phối hợp với dân quân xã Ma Nới tổ chức tuần tra bảo vệ rừng.

Đặc biệt chính quyền xã chú trọng đến công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ rừng thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng, phổ biến các văn bản chính sách về phòng cháy, chữa cháy rừng cho người dân biết và tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng tại các thôn. Vận động bà con dọn dẹp nương rẫy sau khi thu hoạch, tuyệt đối không phá, đốt rừng làm rẫy. Đối với người dân nhận khoán bảo vệ chủ động phát quang dưới tán rừng, thông báo tới lực lượng chức năng, chính quyền địa phương nếu xảy ra cháy. Ông Tà Pố Gia, thôn Gia Rót, cho biết: Những năm qua, được chính quyền tạo điều kiện cho nhận rừng khoán quản và kết hợp sản xuất sinh kế dưới tán rừng, nên có thêm thu nhập. Bản thân dần thấy được tầm quan trọng của rừng, từ đó có ý thức hơn trong việc bảo vệ rừng. Nhận thức rõ những giá trị mà rừng mang lại, tôi thường xuyên vận động các thành viên trong gia đình, dòng tộc nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ rừng trong mùa khô.

Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống cháy rừng, hy vọng xã Ma Nới sẽ ngăn chặn được các vụ cháy trong mùa khô năm nay.