Nông dân trẻ Nguyễn Đức Thái sản xuất có hiệu quả

Anh Nguyễn Đức Thái, 38 tuổi (ảnh) thôn Phước Thiện, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước là nông dân có kinh nghiệm và đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế.

Anh canh tác 5 sào đất, mỗi năm 3 vụ (1 vụ thuốc lá xen kẽ 2 vụ bắp). Trong 4 tháng trồng thuốc lá, trừ chi phí anh còn lãi 30 triệu đồng; 2 vụ bắp anh lãi khoảng 30 triệu đồng. Điều đáng nói là anh mạnh dạn đầu tư đưa cơ giới vào sản xuất. Cách đây 2 năm, anh mua một máy cày với giá 150 triệu đồng để phục vụ sản xuất cày đất cho gia đình và bà con địa phương. Anh Thái là nông dân trẻ biết cách làm ăn, phát triển kinh tế gia đình vươn lên làm giàu.