Hội Thảo: Mô hình sản xuất thanh long hữu cơ tiết kiệm nước

Ngày 15-3, Sở Khoa học và công nghệ phối hợp với Viện Tài nguyên nước và môi trường Đông Nam Á tổ chức Hội thảo khoa học “Mô hình sản xuất cây thanh long hữu cơ tiết kiệm nước trên vùng đất hoang mạc hóa”.

Xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam được chọn triển khai thí điểm từ tháng 1-2009, trên diện tích 6 ha, với 5 hộ tham gia. Các trạm bơm di động lấy nước từ hồ Tân Giang vào các ao chứa nước của mô hình được xây dựng để nâng cao chất lượng nước tưới: lắng đọng chất lơ lửng và cát, tăng hàm lượng Oxy vào nước tưới. Với các trạm bơm này, người trồng thanh long tiết kiệm được nguồn nước tưới , phân hữu cơ và công lao động.

Theo đề tài, với 1 gốc trụ thanh long, lượng nước tưới nhỏ giọt là 20 lít/trụ trồng, tương ứng 20m3/ha, chỉ bằng 7,5% so với tưới trên bề mặt đất. khoảng cách giữa 2 lần tưới là 3 – 4 ngày (đối với mùa khô) và 5 – 6 ngày (đối với mùa mưa). Kỹ sư Phạm Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh, cho biết: dự án có thể nhân rộng ra nhiều vùng trong tỉnh vì quỹ đất có thể trồng cây thanh long ở Ninh Thuận rất lớn.