Tập huấn công tác lập quy hoạch và quản lý dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới

Trong 3 ngày từ 14 đến 16-3, Tại TP Phan Rang - Tháp Chàm, Sở Xây dựng phối hợp với Học viện cán bộ quản lý và đô thị thuộc Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác lập quy hoạch và quản lý dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Đây là hoạt động nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong lĩnh vực xây dựng thời gian qua ở tỉnh ta, đồng thời tăng cường sự quản lý của Nhà nước trong công tác quy hoạch và quản lý xây dựng nông thôn mới.

Hội nghị tập huấn có sự tham gia của các giảng viên đến từ Học viện cán bộ quản lý, đô thị và gần 200 học viên là cán bộ lãnh đạo, chuyên viên quản lý quy hoạch cấp xã thuộc các huyện, thành phố trong tỉnh. Khóa học gồm có 5 chuyên đề, được tổ chức theo hình thức cuốn chiếu trong đó có lồng ghép giữa giảng dạy và thảo luận, trao đổi ý kiến. Đặc biệt, nội dung khóa học tập trung giải quyết vấn đề về công tác quy hoạch và xây dựng nông thôn mới ở từng địa phương mà học viên nêu lên. Từ ngày 16 đến 18 - 3, Hội nghị tập huấn công tác lập quy hoạch và quản lý dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tổ chức tại huyện Ninh Sơn với sự tham gia của gần 100 học viên.