Hội thảo Triển khai Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ/SKSS tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển”

Ngày 24-7, Sở Y tế phối hợp với Tổng cục Dân số-KHHGĐ tổ chức hội thảo Triển khai Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ/SKSS tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển” (Đề án 818).

Tại hội thảo, các đại biểu được phổ biến kế hoạch hoạt động Đề án 818 giai đoạn 2019-2030 theo phân khúc thị trường; xây dựng mạng lưới hệ thống quản lý, phân phối các sản phẩm Đề án từ tuyến tỉnh-huyện-xã; chăm sóc SKSS và những vấn đề, nội dung liên quan đến Đề án 818; giới thiệu một số vấn đề liên quan đến sàng lọc ung thư vú, ung thư cổ tử cung; giới thiệu các sản phẩm phương tiện tránh thai, hàng hóa, dịch vụ chăm sóc SKSS trong khuôn khổ Đề án 818…Hội thảo cũng đề ra một số chỉ tiêu, giải pháp thực hiện công tác xã hội hóa trên địa bàn tỉnh ta trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự hội thảo Triển khai Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai,
hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ/SKSS tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển.

Đề án 818 góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân về xã hội hóa phương tiện tránh thai trong tình hình mới; đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ/SKSS cho người dân, từng bước giảm mức sinh, nâng cao chất lượng dân số.