Hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên Đoàn Thanh niên quý I- năm 2019

Ngày 26 - 4, Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên quý I năm 2019.

Tham dự hội nghị có 100 đoàn viên-thanh niên (ĐVTN) là cán bộ chuyên trách cơ quan Tỉnh đoàn, các huyện, thành đoàn và Đoàn trực thuộc.

Hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên Đoàn quý I (mở rộng) năm 2019. Ảnh: P.Bình

Tại hội nghị, cán bộ và ĐVTN được quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo. Ngoài ra, báo cáo viên còn thông tin về các kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”; một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn; các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn dân cư….