Mặt trận Tổ quốc huyện Ninh Hải: Vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Trong nhiệm kỳ (2014 – 2018), Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Ninh Hải đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung, tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM); phối hớp với các đoàn thể hướng dẫn nhân dân tự giác lựa chọn những việc làm thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới phù hợp với đặc điểm của từng gia đình và khu dân cư.

Đồng chí Nguyễn Văn Kính, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Ninh Hải cho biết: Trong những năm qua, căn cứ tình hình thực tế, MTTQ các cấp từ huyện đến cơ sở đã từng bước đổi mới phương thức hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tập hợp, vận động nhân dân tích cực tham gia, ổn định sản xuất góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và triển khai các hoạt động một cách hiệu quả. MTTQ các cấp trên địa bàn huyện tham gia xây dựng NTM, giúp nhau phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở, giao thông, bảo vệ môi trường, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Điển hình có các mô hình như: “Thắp sáng đường quê”; “Tổ thu gom rác thải”; “Tổ an ninh xung kích phòng, chống tội phạm”; “Tổ nhân dân tự quản”…

Thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải) đạt chuẩn văn minh đô thị. Ảnh: T.Q

Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn huyện cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng và duy trì các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả như: “1 phải, 5 giảm”; trồng măng tây xanh theo hướng VietGAP; trồng nho xanh; mía đường; cỏ phục vụ chăn nuôi…. Các hội, đoàn thể tín chấp tạo điều kiện cho hội viên có nhu cầu được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ Hỗ trợ nông dân, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển, các ngân hàng thương mại; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các buổi tư vấn, giới thiệu việc làm; duy trì, triển khai có hiệu quả các phong trào, mô hình giúp nhau phát triển kinh tế như: Góp vốn xoay vòng; xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; hướng dẫn áp dụng khoa học- kỹ thuật vào sản xuất; mô hình Hũ gạo tình thương…. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tính đến cuối năm 2018, toàn huyện có 24.318 hộ được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa; 49/50 thôn, khu phố được công nhận thôn, khu phố văn hóa cấp huyện; 5 xã được công nhận Xã đạt chuẩn văn hóa NTM; 1 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.

Công tác vận động, giải ngân hỗ trợ Quỹ Vì người nghèo được MTTQ các cấp trong huyện triển khai thực hiện có hiệu quả. Kết quả, trong 5 năm qua, Quỹ Vì người nghèo huyện đã vận động được gần 5,5 tỷ đồng, Quỹ Cứu trợ huyện tiếp nhận được trên 2,5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ tiếp nhận được, kết hợp với kinh phí đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, đơn vị, cá nhân, toàn huyện đã xây dựng mới 177 căn nhà, sửa chữa 59 căn nhà Đại đoàn kết, nhà theo Quyết định 48 và Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ, với tổng kinh phí trên 4,6 tỷ đồng. Triển khai chăm lo tết, thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách, hộ nghèo; hỗ trợ việc học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn… với 85.100 suất quà, trị giá 16,2 tỷ đồng, 1.088 tấn gạo và 40 thùng mì tôm; hỗ trợ nhân dân các vùng bị ảnh hưởng thiệt hại do hạn hán, mưa lũ năm 2016 với tổng kinh phí trên 1,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, đã vận động toàn dân tham gia đóng góp xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được trên 800 triệu đồng, qua đó đã hỗ trợ 280 triệu đồng để xây dựng mới 2 căn nhà và sửa chữa 10 căn nhà Tình nghĩa giúp cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn có điều kiên cải thiện nhà ở, nâng cao chất lượng cuộc sống. Qua 5 năm triển khai, bằng các hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực đã thực sự góp phần từng bước nâng cao đời sống cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm từ 4,28% (năm 2013) xuống còn 2,76% (năm 2018). Ngoài ra, các phong trào, cuộc vận động khác như “Đoàn kết sáng tạo”, “Toàn dân bảo vệ anh ninh Tổ quốc”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… cũng được MTTQ các cấp triển khai sâu rộng và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dù hàng Việt Nam” trên địa bàn huyện đã từng bước làm thay đổi nhận thức và thói quen của người tiêu dùng trong việc mua sắm, sử dựng hàng hóa mang thương hiệu Việt. Trong 5 năm qua, MTTQ huyện đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức đưa 48 đợt hàng Việt về nông thôn, với 48.000 lượt người dân tham gia với tổng doanh thu gần 1,6 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Kính cho biết thêm: Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận trên địa bàn huyện thời gian qua đó chính là thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với những hoạt động thiết thực, hiệu quả; từ đó góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng lực lượng chính trị cơ sở vững mạnh. Vai trò, vị thế của MTTQ trong hệ thống chính trị ngày càng được khẳng định, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.