Vai trò Mặt trận trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

(NTO) Với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, chương trình chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động.

Theo đó, qua 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, làm cho mỗi người dân hiểu rõ việc ưu tiên dùng hàng Việt Nam là hành động thiết thực phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam.

Theo đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền ý nghĩa của Cuộc vận động, gắn kết chặt chẽ với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết dân xây nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, đã tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực trong các tầng lớp nhân dân. Chỉ riêng giai đoạn 2014-2019, công tác tuyên truyền về Cuộc vận động tăng gần 90% so với giai đoạn 2009-2014. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức 3 lớp tập huấn, 8 hội nghị chuyên đề; biên tập, xuất bản 600 cuốn tài liệu, 4.200 bản tin Mặt trận; treo 130 băng rôn; xây dựng 4 panô tuyên truyền với nội dung “Hãy ưu tiên dùng hàng Việt Nam vì sự bền vững và phồn vinh của đất nước” tại địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Phước. Đồng thời phối hợp với Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh thực hiện và phát sóng chuyên mục “Đại đoàn kết dân tộc” với 4 phóng sự chuyên đề tuyên truyền về cuộc vận động; viết và đăng tải tin bài, kết quả hoạt động Cuộc vận động trên Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Người tiêu dùng lựa chọn hàng Việt Nam tại Siêu thị VinMart Ninh Thuận. Ảnh Văn Nỷ

Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền ý nghĩa của Cuộc vận động, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thành công 21 hội chợ cấp tỉnh (tăng 12 hội chợ so với giai đoạn 2009-2014) và 13 hội chợ cấp huyện; tổ chức được 21 phiên chợ hàng Việt về nông thôn, miền núi; mỗi phiên chợ thu hút khoảng 45 ngàn lượt người tham quan, mua sắm với sự tham gia của 25 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đạt doanh số khoảng gần 300 triệu đồng. Ngoài ra đã phối hợp với các huyện và các công ty tổ chức 438 đợt đưa hàng Việt về nông thôn (tăng 288 đợt so với giai đoạn 2009-2014) với doanh thu bình quân 10 triệu đồng/chuyến. Doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất được tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, kích thích phát triển, mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất những sản phẩm đặc trưng và dần hình thành vùng sản xuất tập trung, xây dựng thương hiệu cho hàng Việt. Việc sản xuất hàng hóa có chất lượng tốt, mẫu mã hợp thị hiếu, giá thành hợp lý, có sức cạnh tranh cao… ngày càng đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của người dân, đã góp phần ổn định và thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển.

Đặc biệt qua triển khai Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các hoạt động kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm được tổ chức, đã hỗ trợ, giới thiệu, triển khai thông tin đến 297 lượt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước. Thông qua hoạt động hỗ trợ trên, các sản phẩm đặc thù, tiềm năng của tỉnh được quảng bá, đến nay đã có mặt trong hệ thống siêu thị Co.op Mart, Vinmart, Big C, Lotte, chợ đầu mối tại một số tỉnh, thành phố trong nước và một số cửa hàng tiện lợi tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Nhìn chung, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh, MTTQ và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã phối hợp cùng các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung cuộc vân động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, động viên được các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia và đã thu được một số kết quả tích cực.

Phát huy kết quả đạt được, để đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt và tăng cường tuyên truyền Thông báo Kết luận số 264-TB/TW ngày 31-7-2009 của Bộ Chính trị, Kết luận số 107-KL/TW, ngày 10-4-2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17-9-2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động trên. Theo đó, MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyền truyền, vận động bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của người người tiêu dùng đối với hàng Việt Nam, làm cho các tầng lớp nhân dân hiểu và coi việc dùng hàng Việt là nghĩa vụ cũng như trách nhiệm đối với đất nước và dân tộc.