Kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Việt Nam

Ngày 11-4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày HTX Việt Nam.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại quá trình hình thành và phát triển của Liên minh HTX Việt Nam. Từ năm 1945 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, phong trào HTX và kinh tế tập thể không ngừng lớn mạnh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 88 HTX, với 30.712 thành viên. Thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh đã phát huy vai trò tập hợp, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của HTX và thành viên, khơi dậy năng lực của thành viên để phát triển kinh tế trên nhiều lĩnh vực, như: sản xuất nông nghiệp, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, tín dụng, vận tải… Thông qua các HTX, nhiều thành viên đã đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương. 

Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày HTX Việt Nam. Ảnh: T.Mạnh