Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Nam: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

(NTO) Phát huy vai trò của Mặt trận trong việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Nam tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần cùng với chính quyền địa phương hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng chí Kiều Đại Hướng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, cho biết: Xác định triển khai các phong trào thi đua yêu nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tiêu biểu như thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng với các tổ chức thành viên hướng trọng tâm vào vận động Nhân dân áp dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp.

Lãnh đạo huyện Thuận Nam trao Nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở xã Phước Hà (Thuận Nam).

Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân, trên địa bàn xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhằm thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị xã hội đã xây dựng chương trình hành động, phối hợp tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới; đồng thời, họp dân bàn bạc, thống nhất, lựa chọn những nhóm tiêu chí phù hợp với thực tế ở địa bàn để thực hiện. Từ cách làm hay, linh hoạt, đã khuyến khích nhân dân tự nguyện chung sức, góp công, góp của, tham gia xây dựng các công trình phục vụ lợi ích cộng đồng. Thực hiện phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa”, đến nay toàn huyện có 26/38 thôn được công nhận danh hiệu Thôn văn hoá, có 10.030 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hoá tiêu biểu. Các phong trào: Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, hoạt động bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan “xanh-sạch-đẹp” được các khu dân cư thực hiện đạt kết quả cao.

Góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, từ năm 2014 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã vận động “Quỹ vì người nghèo” đạt 4,3 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng mới 107 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, nhà mái ấm tình thương, tạo sinh kế cho hộ nghèo bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Vận động toàn dân tham gia đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên 600 triệu đồng, cùng với các nguồn huy động khác, tổ chức xây mới 10 căn nhà tình nghĩa; qua đó, giúp cho các hộ chính sách trên địa bàn có điều kiện cải thiện nhà ở, nâng cao chất lượng cuộc sống. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quan tâm, chú trọng, từng bước làm thay đổi nhận thức và thói quen của người tiêu dùng trong mua sắm hàng hoá, sử dụng hàng hóa thương hiệu Việt. Trong 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với các ban, ngành chức năng tổ chức đưa 42 đợt hàng Việt về nông thôn với 12.561 người tham gia.

Đồng chí Kiều Đại Hướng, cho biết thêm: Thời gian tới, Mặt trận các cấp trong huyện tiếp tục xây dựng và củng cố tổ chức, nâng cao hoạt động phát huy hiệu quả khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, động viên nhân dân ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất; đồng thời, chăm lo tốt đời sống cho các gia đình chính sách, người có công, gắn với công tác an sinh xã hội trên địa bàn.