Mặt trận xã Phước Sơn: Triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Phát huy tinh thần tích cực, sáng tạo và nội lực của nhân dân, những năm qua, các cuộc vận động (CVĐ) và phong trào thi đua yêu nước được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Sơn (Ninh Phước) đẩy mạnh, mang lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” giai đoạn 2014-2015 và CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” từ năm 2016 đến nay, được Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Sơn quan tâm đẩy mạnh, mang lại nhiều kết quả rất đáng ghi nhận. Điển hình là việc vận động 112 hộ tự nguyện hiến 7.500m2 đất để làm kè sông Dinh, đường giao thông nội thôn, nội đồng và kiên cố hóa kênh mương…

Diện mạo nông thôn mới thôn Ninh Quý 3 ngày càng khởi sắc nhờ làm tốt công tác Mặt trận. Ảnh: P.Lâm

Thông qua CVĐ nói trên, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng, duy trì nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả như: “1 phải, 5 giảm”, “Trồng táo kết hợp chăn nuôi vỗ béo dê, cừu”, mô hình “Liên kết 4 nhà” trong sản xuất bắp… Các hội, đoàn thể tín chấp, tạo điều kiện cho hội viên, nhân dân có nhu cầu được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ “Hỗ trợ nông dân”, Quỹ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển”, các ngân hàng thương mại; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các buổi tư vấn, giới thiệu việc làm; duy trì, triển khai có hiệu quả các phong trào, mô hình giúp nhau phát triển kinh tế như: “Kết hợp trồng trọt và chăn nuôi”; mô hình “Góp vốn xoay vòng”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”…

Một điểm sáng khác của Mặt trận xã Phước Sơn là việc triển khai các chương trình an sinh xã hội, chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Trong 5 năm qua (2013-2018), Mặt trận xã đã vận động, tiếp nhận trên 10 ngàn suất quà trị giá trên 2 tỷ đồng trao tặng gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” được quan tâm, đẩy mạnh, với số tiền vận động gần 160 triệu đồng. Từ nguồn Quỹ này và được sự hỗ trợ của tỉnh, huyện, sự góp sức của nhà hảo tâm, toàn xã xây mới 53 nhà “Đại đoàn kết”, giúp nhiều hộ nghèo giải quyết khó khăn về nhà ở, từng bước ổn định đời sống… Trong năm 2018, Mặt trận xã phối hợp với chính quyền phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, thu hút 18 tổ chức ký cam kết nhận đỡ đầu 27 hộ nghèo trên địa bàn xã. Qua triển khai thực hiện, phong trào thi đua được các tổ chức, cơ quan, đơn vị hưởng ứng tích cực, giúp 17 hộ vươn lên thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều…

Ngoài ra, các phong trào, CVĐ khác như: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Đoàn kết sáng tạo”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… cũng được Mặt trận xã triển khai sâu rộng và đạt nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Qua triển khai thực hiện các CVĐ, phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tổ chức, cá nhân tiêu biểu. Điển hình như Ban Công tác Mặt trận thôn Ninh Quý 3 được UBND huyện Ninh Phước tặng Giấy khen vì đạt thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2013-2018.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Sơn, cho biết: Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận tại địa phương thời gian quan chính là việc chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực. Ngoài những hoạt động kể trên, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Mặt trận xã còn tiếp nhận, trao tặng trên 1.700 suất quà, trị giá trên 330 triệu đồng cho hộ nghèo, người có công, đối tượng yếu thế trong xã hội… Những đóng góp của Mặt trận và các thành viên thời gian qua góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện còn 4,06%. Trong thời gian tới, Mặt trận xã cùng các tổ chức thành viên tiếp tục đa dạng hóa công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng các CVĐ: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo”; giữ vững quốc phòng-an ninh… góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc.