Hội nghị trực tuyến tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018

(NTO) Ngày 27-3, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 cho cán bộ lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng ở Trung ương; lãnh đạo các địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang ở 122 điểm cầu trên cả nước. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Ở điểm cầu tỉnh ta, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị.

Luật Quốc phòng năm 2018 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 8-6-2018 và có hiệu lực từ ngày 1-1-2019. Luật có phạm vi điều chỉnh rộng, chi phối toàn bộ hệ thống pháp luật về quốc phòng, tác động đến mọi mặt đời sống xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Luật quy định nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; đảm bảo quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng. So với Luật Quốc phòng năm 2005, Luật Quốc phòng năm 2018 quy định đầy đủ, toàn diện hơn về quốc phòng của đất nước nhằm đáp ứng hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu Quân đội, Bộ Quốc phòng đã giới thiệu đến các đại biểu những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Quốc phòng năm 2018 và các Nghị định của Chính phủ liên quan đến hoạt động quốc phòng của đất nước.

Qua hội nghị, lãnh đạo Bộ Quốc phòng yêu cầu các đại biểu tập trung nghiên cứu, nắm vững những điểm mới của luật và thực hiện đúng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời vận dụng một cách linh hoạt trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả nhiệm vụ quân sự-quốc phòng của địa phương, đơn vị mình.