Xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc...

Chiều ngày 11/3, tại Hà Nội, Bộ Công An phối hợp với Ban Dân vận Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới; 5 năm Chương trình hành động số 22-CTr/ĐUCA-V28 và 2 năm Chương trình phối hợp số 38-CTr/BDVTW-BCA về thực hiện công tác dân vận.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Điểu K’ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo Bộ Công An, Ban Dân vận Trung ương, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và đại biểu từ 63 điểm cầu trên cả nước.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: NK)

Qua 5 năm triển khai, các chương trình phối hợp đã được đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng. Qua đó, huy động được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong phong trào bảo vệ ANTQ và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và điển hình “Dân vận khéo” được xây dựng, củng cố và nhân rộng, phát huy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu đều khẳng định, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn được gắn kết với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, địa phương phát động đã tạo nên sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng đó, việc thực hiện chương trình phối hợp đã nâng cao nhận thức, tư tưởng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và toàn thể quần chúng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự nói chung, và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng.

Theo Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, chương trình phối hợp đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức đối với cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị, đặc biệt là chuyển biến trong nhận thức giữa Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, giữa đoàn viên và hội viên. Thông qua vận động, tình hình tội phạm, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội có nhiều kết quả đáng khích lệ, huy động được sự ủng hộ và vào cuộc của nhân dân xây dựng hệ thống an ninh vững chắc của đất nước trong giai đoạn hiện nay

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, các mô hình, phong trào, điển hình tiên tiến và các cách làm hay sáng tạo trong quá trình thực hiện các chương trình đã góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Những mô hình như tổ, đội nắm tình hình cơ sở của Hội Cụ chiến binh Việt Nam, mô hình xứ họ đạo không có ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội... đều thực sự hướng đến cuộc sống của người dân và được người dân quan tâm tự giác tham gia. Đây là yếu tố quyết định để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đạt được hiệu quả và đứng vững được trong lòng nhân dân.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: NK)

Thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong thực hiện chương trình phối hợp đó là vẫn còn nơi còn hình thức, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị cần quan tâm đến yếu tố vững chắc của toàn bộ các mô hình, cách làm hay, kết quả đã đạt được trong các chương trình phối hợp. Muốn thế cần tiếp tục nâng cao nhận thức các cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị về công tác dân vận; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng lưu ý trong thời gian tới, tiếp tục dành sự quan tâm đến chất lượng của các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư theo hướng hợp lòng dân, vừa sức dân vì lợi ích yêu cầu của cuộc sống nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận từ đó xây dựng mối quan hệ mật thiết, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng...

Khẳng định nhiệm vụ đặt ra cho công tác bảo vệ an ninh trật tự thời gian tới rất nặng nề, đòi hỏi cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của các lực lượng làm công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đề nghị lực lượng Công an Nhân dân, Ban Dân vận, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp cần tăng cường công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tiếp tục phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân…

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, cần tăng cường phối hợp tham mưu, đổi mới nội dung, hình thức, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực, địa bàn. Tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển đảo, khu vực tập trung đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Phát triển phong trào theo hướng xã hội hoá, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, lấy phương châm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hoà giải về an ninh trật tự đến từng cơ quan, đơn vị, nhà trường, khu dân cư, gia đình; xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh trật tự...

Bộ trưởng Tô Lâm cũng lưu ý, các ngành tiếp tục tăng cường phối hợp tham mưu, đổi mới nội dung, hình thức, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng lĩnh vực, địa bàn. Phát triển phong trào theo hướng xã hội hóa, lấy phương châm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh trật tự đến từng cơ quan, đơn vị, nhà trường, khu dân cư, gia đình. Ngành công an tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo khí thế, động lực, khích lệ nhân dân tự giác, tích cực, chủ động tham gia bảo vệ an ninh trật tự.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
trong triển khai chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW. (Ảnh: NK)

Tại hội nghị, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 61 tập thể, 115 cá nhân vì có thành tích trong chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng tặng Bằng khen cho 64 tập thể, 126 cá nhân trong lực lượng Công an các cấp.

Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam