Hoạt động kỷ niệm nhân Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

* Ngày 26-2, huyện Thuận Bắc tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2019) và Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989- 3/3/2019).

Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo huyện Thuận Bắc đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đóng góp tích cực của cán bộ, chiến sĩ đơn vị Bộ đội biên phòng trên địa bàn huyện thời gian qua. Đồng thời, đề nghị toàn thể cán bộ, chiến sĩ, các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân địa phương tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, biển đảo và xây dựng, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ trong tình hình mới.

Dịp này, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ an ninh biên giới, biển đảo” năm 2019 cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trên địa bàn huyện.

* Ngày 26- 2, UBND huyện Ninh Phước tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân.

 Lãnh đạo huyện Ninh Phước trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích
xuất sắc trong 30 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân. Ảnh: S.Ngọc

Tại lễ kỷ niệm, UBND huyện Ninh Phước đã ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Bộ đội Biên phòng qua 60 năm thành lập rèn luyện, chiến đấu, trưởng thành và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân. Cùng với lực lượng bộ đội Biên phòng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Hải thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tích cực góp phần phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh trên địa bàn hai huyện Ninh Phước và Thuận Nam. Lãnh đạo huyện Ninh Phước mong muốn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Hải tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh biên giới biển; tham qua hiệu quả công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn; tích cực góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện...

Nhân dịp này, UBND huyện Ninh Phước khen thưởng 2 tập thể và 2 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 30 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân (1989- 2019).

* Ngày 26-2, UBND huyện Ninh Hải tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2019).

Lãnh đạo BCH BĐBP tỉnh trao kỷ niệm chương " Vì chủ quyền an ninh biên giới" cho cá nhân. Ảnh:V.Ba

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam và 30 năm Ngày Biên phong toàn dân. Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Kỷ niệm chương "Vì chủ quyền an ninh biên giới" cho 10 cá nhân có đóng góp vào sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng.