Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019

(NTO) Ngày 22-3, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh (QPAN) tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác giáo dục QPAN năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các thành viên Hội đồng Giáo dục QPAN cấp tỉnh. Đại tá Lưu Xuân Phương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục QPAN tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá, trong năm 2018, công tác giáo dục QPAN được cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện trên các mặt công tác. Tổ chức bồi dưỡng, giáo dục QPAN cho các đối tượng đúng nội dung, chương trình, đạt và vượt chỉ tiêu; trong đó 100% trường THPT, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề tổ chức thực hiện tốt môn học giáo dục QPAN. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức QPAN cho toàn dân có nhiều đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương pháp với 88 đợt tuyên truyền cho hơn 10.500 lượt người dân tham gia, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện công tác giáo dục QPAN của tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế; chế độ, chính sách, cơ sở vật chất đầu tư cho công tác giáo dục QPAN ở các cấp còn nhiều khó khăn; một số sở, ban, ngành cấp tỉnh chưa tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị theo quy định; Hội đồng Giáo dục QPAN cấp xã hoạt động hiệu quả chưa cao.

 

Đồng chí Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Triển khai nhiệm vụ năm 2019, Hội đồng Giáo dục QPAN tỉnh chỉ đạo Hội đồng Giáo dục QPAN các cấp tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục QPAN trong tình hình mới; bám sát các văn bản, hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục QPAN và công tác giáo dục của Bộ Quốc phòng, của Quân khu 5 trong năm 2019 để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội đồng Giáo dục QPAN cấp tỉnh, huyện, xã đúng, đủ thành phần theo quy định; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, báo cáo viên làm công tác giảng dạy và bồi dưỡng kiến thức QPAN. Tiếp tục quan tâm bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức QPAN toàn dân, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của công dân trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.