Xuân Hải xây dựng nông thôn mới nâng cao theo hướng phát triển sản xuất nông nghiệp

(NTO) Xuân Hải (Ninh Hải) là xã đồng bằng có tổng diện tích tự nhiên trên 2.253,88 ha, trong đó có 1.682,5 ha (chiếm 71%) là đất nông nghiệp, riêng đất trồng lúa có 744 ha chịu ảnh hưởng tưới của hệ thống kênh Bắc và 150 ha thuộc khu vực tưới hồ Thành Sơn. Dân số toàn xã có khoảng 17.750 người cư trú tại 9 thôn, gồm 4 thôn người Chăm và 5 thôn người Kinh. Do đặc điểm xã thuần nông nên nông dân là lực lượng đông đảo nhất (chiếm 70%), đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội ở Xuân Hải.

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 24-5-2011 của Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới (NTM) đến năm 2020”, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đồng chí Đạo Quang Trưởng, Bí thư Đảng uỷ xã cho biết: “Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể xã và các chi bộ trực thuộc đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng”. Đặc biệt qua triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vai trò Mặt trận các cấp và cấp ủy chi bộ thôn được phát huy. Đồng chí Tài Dá, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn An Nhơn chia sẻ: “Thôn đã triển khai nhiều chương trình, mô hình sản xuất hiệu quả, trong đó đã chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng hơn 1 ha măng tây xanh, nhờ vậy trong năm 2018, An Nhơn đã tăng hộ khá, giàu và giảm hộ nghèo từ 12 hộ xuống còn 8 hộ”.

Với diện tích trồng 135 ha, cây nho xanh xã Xuân Hải đem lại thu nhập cao cho người dân.

Với kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản đảm bảo, nhất là giao thông thuận lợi, sản xuất phát triển, từ cuối năm 2015, Xuân Hải được công nhận là xã đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí cũ. Về đây vào giữa vụ đông-xuân, nhìn các cánh đồng lúa Phước Nhơn, An Nhơn, An Xuân, An Hòa đang độ làm đòng xanh mơn mởn, chúng tôi cảm nhận được một vùng quê đang đổi mới từng ngày. Qua lãnh đạo của Đảng bộ xã, người dân Xuân Hải thấy được trách nhiệm tham gia xây dựng NTM bằng những việc làm thiết thực, cụ thể như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn xây dựng các mô hình sản xuất mới… Đồng chí Nguyễn Đình Thi, Phó Chủ tịch UBND xã nhận xét: “Các mô hình, các loại cây trồng chuyển đổi đã mang lại hiệu quả, nâng cao thu nhập cho người dân, tiêu biểu là các mô hình trồng nho xanh, măng tây xanh, mía đường, cỏ phục vụ chăn nuôi”. Nhờ chuyển đổi cây trồng, nhiều nông hộ đã thoát nghèo, cải thiện đời sống gia đình. Theo đó, đến nay thu nhập của người dân trong xã bình quân 39 triệu đồng/người/năm (đạt tiêu chí số 10 NTM), tăng 12,5 triệu đồng so năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo từ 2,61% vào cuối năm 2015 giảm còn 1,36%.

Nhận thức vai trò quan trọng của việc tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân trong xây dựng NTM, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ở Xuân Hải đã được thúc đẩy phát triển. Ngoài duy trì cánh đồng lớn sản xuất lúa có diện tích 158 ha ở thôn Phước Nhơn 1 và Phước Nhơn 2, vụ đông-xuân này tiếp tục nhân rộng mô hình cánh đồng lớn, có thêm 101,53 ha diện tích lúa (140 hộ canh tác) của thôn An Nhơn. Cây măng tây xanh trước kia được nhân dân tự phát trồng với diện tích 2 ha, nay đã mở rộng diện tích lên 27 ha ở các thôn An Xuân 1, 2, 3. Mỗi lứa trồng 4 tháng, sau khi trừ chi phí, bình quân nông dân trồng 1 ha măng tây xanh lãi 30-40 triệu đồng/lứa, điển hình như hộ ông Nguyễn Ngọc Hân, thôn An Xuân 2 và Hà Văn Hiến, thôn Thành Sơn. Những năm gần đây cây nho (toàn bộ là nho xanh NH 0148) đang phục hồi với diện tích 135 ha, trong đó có 100 ha nho trồng tập trung tại thôn Thành Sơn. Điều đáng chú ý là trên các vùng đất gò trồng màu và lúa thất thu trước đây, được nông dân cải tạo đã tỏ ra rất thích hợp với cây nho xanh. Anh Lê Văn Bình, Trưởng thôn Thành Sơn cho biết: “Theo xu hướng chuyển dịch cây trồng hiệu quả, nhiều nông dân trong thôn cải tạo đất màu để trồng thêm nho và đang giai đoạn sinh trưởng tốt”. Hiện nay đang vụ thu hoạch nho, với giá nho xanh bình quân 30-35 ngàn đồng/kg, trừ chi phí, nông dân lãi khoảng 75-80 triệu đồng/sào.

Với quyết tâm thực hiện đạt chuẩn xã NTM nâng cao trong năm 2019 để đảm bảo đủ điều kiện công nhận xã NTM kiểu mẫu năm 2020, Xuân Hải đang tiếp tục nâng chất các tiêu chí về giao thông, y tế. Theo đồng chí Nguyễn Đình Thi, hiện nay một số tiêu chí quan trọng như thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, tổ chức sản xuất đã cơ bản đạt chuẩn. Để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí này, Xuân Hải tiếp tục khuyến khích nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng (nho, măng tây xanh) và mở rộng thực hiện mô hình cánh đồng lớn trồng lúa, kể cả măng tây xanh, trong đó trọng tâm là liên kết sản xuất-tiêu thụ theo chuỗi giá trị với các doanh nghiệp, HTX.