Bác Ái đẩy mạnh phong trào thi đua Dân vận khéo

(NTO) Thời gian qua, phong trào thi đua Dân vận khéo đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan, đoàn thể huyện Bác Ái quan tâm, triển khai rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực ở cơ sở.

Huyện đã đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác dân vận, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, nắm bắt và giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của quần chúng nhân dân tại cơ sở, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong công tác phối hợp, Ban Dân vận huyện Bác Ái đã cùng với các tổ chức đoàn thể bám sát và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác vận động quần chúng; đồng thời triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

Nhờ chuyển đổi giống cây trồng, nhiều hộ nông dân xã Phước Bình (Bác Ái)
đã có thu nhập ổn định từ cây bưởi.Ảnh: Tiến Mạnh

Nhất là trong phong trào Sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo…Trên cơ sở đó, các mô hình Dân vận khéo được duy trì và nhân rộng, huy động sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân. Trong năm qua, đã có 11 đơn vị đăng ký thực hiện 77 mô hình trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có 56 mô hình tập thể và 21 mô hình cá nhân. Đa số các mô hình đăng ký đều gắn với các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở từng địa phương, cơ quan đơn vị. Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả như: Mô hình phối hợp tuyên truyền vận động 800 hộ nghèo trong huyện vươn lên thoát nghèo; mô hình vận động 350 hộ chăn nuôi bò trong Đề án 406 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; mô hình trồng rau sạch của Hội Phụ nữ xã Phước Thắng; mô hình trồng bắp lai theo Chương trình 135 giai đoạn III…

Mặt khác, các cấp hội, đoàn thể như: Nông dân, Phụ nữ, Đoàn thanh niên đã tích cực phát huy các nội dung phong trào Dân vận khéo gắn với hoạt động hội, đoàn thể để vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị, vừa giúp hội viên phát triển về mọi mặt. Cụ thể, phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững của Hội Nông dân huyện luôn được phát huy. Riêng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tích cực vận động hội viên tham gia các mô hình “Phụ nữ tự quản về bảo vệ môi trường” và tổ chức phát động phong trào 3 sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ tại xã Phước Chính và Phước Thành; mô hình vệ sinh đầu làng ngõ xóm xanh-sạch-đẹp của Chi hội Phụ nữ thôn Hành Rạc 2 thuộc xã Phước Bình; Bên cạnh đó, phong trào xây dựng đời sống văn hóa được triển khai thực hiện ngày càng sâu rộng, các mô hình xây dựng cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa, thôn văn hóa…đều được nhân dân ủng hộ.

Nhờ làm tốt công tác Dân vận khéo nên nhiều hộ nông dân huyện Bác Ái
đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Ảnh: P. Bình

Ngoài phát triển kinh tế - xã hội, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể trong huyện đặc biệt quan tâm đến chính sách an sinh xã hội và triển khai tốt trên nhiều mặt như vận động xây dựng quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Vì người nghèo, Mái ấm công đoàn, Khuyến học khuyến tài... trên cơ sở đó đã nhận được sự ủng hộ của cán bộ và nhân dân địa phương. Chỉ tính riêng trong năm 2018 đã hỗ trợ xây mới nhà ở cho 29 hộ dân bị thiệt hại nặng do cơn bão số 12; tổ chức các lớp tư vấn xuất khẩu lao động tại 9/9 xã, đã vận động được 40 lao động làm việc ở nước ngoài, tư vấn giới thiệu việc làm cho 529 lao động nông thôn... Đối với lĩnh vực quốc phòng-an ninh, các cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang chủ động phối hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự thông qua việc triển khai, nhân rộng các mô hình như: "Vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự”; mô hình Tổ tự quản của Hội Cựu chiến binh xã Phước Bình tại thôn Bố Lan; mô hình quản lý, bảo vệ rừng của Đảng ủy xã Phước Tân; mô hình thực hiện “ Tiếng kẻng an ninh nông thôn” của Đảng ủy xã Phước Hòa và duy trì tốt 189 mô hình tự quản....

Đồng chí Phạm Công Tiền, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy cho biết: Để phát huy kết quả phong trào thi đua Dân vận khéo, trong năm 2019, Ban Dân vận Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy duy trì và phát huy những mô hình có hiệu quả; đồng thời phát triển thêm nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, gắn kết với việc thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Mặt khác, luôn chú trọng đổi mới công tác vận động tuyên truyền hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia phong trào thi đua Dân vận khéo , qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.