Thuận Bắc “Làn gió” mới từ triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW

Triển khai Kế hoạch số 92-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Sau một năm triển khai, đến nay huyện Thuận Bắc đã hoàn thành kế hoạch đề ra, bước đầu bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Dâng Tuyển, Bí thư Huyện ủy Thuận Bắc cho biết, song song với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, huyện Thuận Bắc đã đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 92-KH/TU của Tỉnh ủy. Điểm nhấn, trong qúa trình thực hiện sắp xếp, đầu mối phòng ban, nhân lực tham mưu giúp việc giảm nhưng bộ máy của cấp ủy, chính quyền địa phương vẫn vận hành, hoạt động hiệu quả. Minh chứng sống động nhất, kết thúc năm 2018, có 16/16 chỉ tiêu của huyện về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng đạt và vượt kế hoạch đề ra, tạo được dấu ấn về sự đổi mới, năng động và sáng tạo thúc đẩy Thuận Bắc phát triển. Đồng thời củng cố thêm niềm tin, động lực thúc đẩy thực hiện nhanh Nghị quyết số 18-NQ/TW và các kế hoạch của tỉnh, địa phương đề ra.

Ngay sau Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện, Huyện ủy Thuận Bắc đã khẩn trương xây dựng Kế hoạch số 136-KH/HU thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW trên cơ sở rà soát tổ chức bộ máy và xây dựng lộ trình cụ thể. Quan điểm của Huyện ủy là các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ tình hình thực tế chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình, thời gian phù hợp, hiệu quả cao, nhưng không nóng vội. Công tác thực hiện sắp xếp được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 thực hiện theo Kế hoạch số 92-KH/TU, thời gian thực hiện đến 30-6-2018; giai đoạn 2, ngoài những nhiệm vụ trong Kế hoạch số 92-KH/TU giao, huyện tiếp tục thực hiện một số mô hình, đặc biệt huyện mạnh dạn đề nghị thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chung của khối Mặt trận đoàn thể. Bước đầu huyện đã hợp nhất một số vị trí và đang tiếp tục thực hiện bước tiếp theo trong lộ trình từ nay đến năm 2020.

Trung tâm huyện Thuận Bắc. Ảnh: Văn Miên

Để tạo sự thống nhất, đồng thuận cao, Thuận Bắc đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị, tư tưởng, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy. Toàn huyện đã mở 14 lớp, với 1.648/1.775 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia học tập. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy, việc triển khai quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW, các kế hoạch của tỉnh, địa phương được cấp ủy đảng triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, quần chúng và nhân dân về nội dung tinh thần thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và kế hoạch của tỉnh, địa phương.

Sau 1 năm triển khai, Thuận Bắc đã hoàn thành kế hoạch Tỉnh ủy giao. Cụ thể, sáp nhập Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh huyện, điều chuyển nhiệm vụ của phòng Dân tộc và Y tế về Văn Phòng HĐND-UBND huyện; thực hiện kiêm nhiệm chức danh Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; Trưởng Ban Tổ chức kiêm Trưởng phòng Nội vụ; Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Qua đó, khối Đảng-Đoàn thể giảm 3 cấp trưởng; khối chính quyền giảm 2 phòng và 4 cấp trưởng, phó phòng; khối đơn vị hành chính sự nghiệp giảm 1 đơn vị/ 2 cấp trưởng, phó phòng. Cùng với đó, trong quá trình điều chỉnh, điều động, sắp xếp, biên chế của Huyện ủy giảm còn 51 biên chế so với chỉ tiêu giao, giảm 10% theo quy định đến năm 2021; đối với khối chính quyền, số biên chế hiện có 100/112 người, giảm 12 biên chế.

Trao đổi về công việc mới, đồng chí Nguyễn Xuân Hoàng, Trưởng Ban Tổ chức kiêm Trưởng phòng Nội vụ, cho rằng: Sau một thời gian đảm nhiệm chức vụ, trong công việc cũng không gặp khó khăn hay vướng mắc. Qua công việc cho thấy, giảm được nhiều khâu trung gian trong việc chỉ đạo và điều hành. Với nhiệm vụ là người đứng đầu cơ quan tham mưu đồng thời cũng là cơ quan đôn đốc thực hiện, qua đó, quá trình triển khai công việc thông suốt, hiệu quả và nhanh hơn. Đồng chí Lê Nguyên Hải Đăng, Chánh văn phòng HĐND, UBND huyện cho biết: Từ ngày 1-9-2018, Huyện ủy Thuận Bắc cũng đã quyết định thực hiện điều chuyển nhiệm vụ tham mưu, quản lý nhà nước về Dân tộc, Y tế về Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện; đồng thời giải thể Phòng Dân tộc và Phòng Y tế của huyện, từ đó giảm được số lượng phòng chuyên môn và biên chế, nhưng vẫn đảm bảo thực hiện nhiệm vụ xuyên suốt. Qua bước đầu thực hiện cho thấy, mô hình này đảm bảo yếu tố liên thông, đồng bộ, khoa học, “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”; khắc phục được tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, phải qua nhiều bước trung gian khi thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện triển khai các chính sách dân tộc, y tế như trước đây”.

Nghị quyết số 18-NQ/TW đã thực sự thổi “làn gió” mới để Thuận Bắc mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong sắp xếp bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo ra bước đột phá mới trong việc sắp xếp tinh giản, nâng cao chất lượng hiệu quả tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đưa Thuận Bắc ngày càng phát triển.