Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019)

Tự hào 89 mùa xuân có Đảng

(NTO) Cứ mỗi dịp nhân dân ta kỷ niệm Ngày thành lập Đảng là mỗi dịp đất nước vào Xuân, cả dân tộc chung vui đón mùa Xuân mới – Mùa Xuân của đất trời, mùa Xuân của lòng người, mùa Xuân của niềm vui, niềm tin thắng lợi từ những xuân qua và một xuân đang tới.

Đảng Cộng sản Việt Nam và mùa Xuân vĩnh hằng của dân tộc Việt Nam đã trở thành sự gắn kết tự nhiên trong tâm thức của người dân Việt. Hành trình hướng tới tương lai của đất nước, từ ngày có Đảng dẫn đường, dù bao khó khăn, gian khổ, dù cho thách thức hiểm nghèo vẫn luôn luôn là hành trình của những mùa Xuân tiếp nối những mùa Xuân thắng lợi.

Có được những mùa Xuân thắng lợi là bởi có Đảng đã vững tay chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua biết bao thác ghềnh gian lao thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác để đưa đất nước ta đến một tương lai tươi sáng: Đó là thắng lợi vang dội của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đem lại mùa Xuân độc lập, tự do cho Tổ quốc; đó là chiến thắng lừng lẫy của ba mươi năm trường kỳ kháng chiến, lập nên hai kỳ tích có ý nghĩa thời đại: Kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp, kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu; 21 năm kháng chiến chống Mỹ, kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa lại mùa Xuân sum họp một nhà.

Kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ gìn, bảo vệ lợi ích của dân tộc, Đảng ta tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, đất nước ta từ một nước nghèo, bị chiến tranh tàn phá, bị bao vây cấm vận đã vươn mình đi lên thoát khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển; thực hiện đổi mới thắng lợi, tạo ra thế và lực mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Mùa Xuân tiếp nối những mùa Xuân. Đất nước phát triển bền vững, những thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong 89 năm qua là minh chứng hùng hồn về sức mạnh kỳ diệu của dân tộc Việt Nam. Sức mạnh ấy được kết tinh bởi sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam với lòng yêu nước nồng nàn, ý chí độc lập tự cường và tinh thần chủ động sáng tạo của nhân dân Việt Nam. Điều đó càng khẳng định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu khách quan, là nhân tố hàng đầu quyết định vận mệnh và mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trong không khí của những ngày Xuân mới, chào mừng ngày thành lập Đảng, nhìn lại chặng đường lịch sử 89 năm của Đảng, càng hiểu thêm công lao to lớn của Đảng đối với dân tộc, chúng ta vô cùng tự hào về Đảng ta, nhân dân ta, tự hào về con đường mà chúng ta đã và đang đi, tự hào về những thắng lợi vĩ đại mà nhân dân ta giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân Ninh Thuận luôn tự hào đã cùng nhân dân cả nước viết lên trang sử vẻ vang của dân tộc, hun đúc nên truyền thống anh hùng của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Trong niềm vui hân hoan của đất nước ngày càng đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Ninh Thuận đã và đang không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, góp phần đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Ninh Thuận hôm nay lại nhớ về ngày thành lập Đảng. Đảng sinh ra vào một mùa Xuân và Đảng đã mang lại cho đất nước ta, dân tộc ta và nhân dân ta những mùa Xuân đẹp nhất. Đảng là biểu tượng của mùa Xuân và trong tràn ngập sắc xuân có lồng lộng sắc cờ hồng của Đảng. Đã 89 mùa Xuân, chúng ta có Đảng!