Huyện ủy Ninh Hải: Tăng cường công tác xây dựng Đảng

(NTO) Trong dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2019), Đảng bộ huyện Ninh Hải đã kết nạp được 8 đảng viên mới, trong đó có 50% số đảng viên được kết nạp tại các đảng bộ xã, thị trấn. Với bước khởi động này, Ninh Hải đang tiếp tục phát huy kết quả đạt được, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới theo nghị quyết năm 2019 về công tác xây dựng Đảng mà Huyện ủy đã đề ra.

Nhìn lại công tác phát triển Đảng, có thể thấy rõ công tác tạo nguồn và bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú ở các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) được Huyện ủy Ninh Hải làm tốt. Đơn cử trong năm qua, theo Ban Tổ chức Huyện ủy Ninh Hải, nhờ quan tâm tạo nguồn, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 124 ĐV mới, đạt 100,8% chỉ tiêu tỉnh giao, trong đó có 26 đảng viên được kết nạp ở địa bàn thôn, khu phố. Điểm đáng nói là so với những năm trước, chất lượng đảng viên mới đã nâng lên cả về tỷ lệ cơ cấu, trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ và trẻ hóa dần. Cụ thể, có 121 đảng viên có trình độ học vấn phổ thông trung học, 84 người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao đẳng, đại học, trong đó có 2 người có trình độ trên đại học và 73 người trưởng thành từ Đoàn Thanh niên. Cùng với đó, việc đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên được quan tâm đã góp phần nâng chất lượng đội ngũ cán bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương. Bên cạnh đưa đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho 13 người, trung cấp lý luận chính trị cho 53 người, bồi dưỡng quản lý nhà nước cho 16 người, Huyện ủy Ninh Hải còn kịp thời thông báo đến các cơ quan, đơn vị, TCCSĐ về việc chiêu sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo thông báo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.

Huyện Ninh Hải trên đường phát triển. Ảnh: V.M

Theo đồng chí Phú Văn Trạng, Phó Bí thư Huyện ủy Ninh Hải, hướng đến mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm nay, ngoài đẩy mạnh các giải pháp tạo nguồn, phát triển đảng viên đảm bảo đạt chỉ tiêu, chất lượng, Huyện ủy Ninh Hải xác định tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2019 “Về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”. Đặc biệt là tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và thực hiện có kết quả việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị.

Riêng về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW, được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo với tinh thần quyết tâm cao, Ninh Hải đã điều chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý y tế, dân tộc về Văn phòng HĐND-UBND huyện; thực hiện hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND-UBND huyện thành Văn phòng cấp ủy và chính quyền huyện; hợp nhất Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Đài Truyền thanh huyện; hợp nhất Trung tâm Y tế và Trung tâm Dân số-Kế hoạch hóa gia đình; triển khai thực hiện Đề án Sắp xếp mạng lưới trường lớp trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2021. Ninh Hải cũng đã thực hiện Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện. Hiện nay đang thực hiện nhất thể hóa Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Tri Hải; khắc phục tình trạng trưởng ban quản lý thôn, khu phố không phải là đảng viên. Nhìn chung công tác tổ chức cán bộ được chú trọng, nổi bật là thực hiện Đề án Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp phòng, ban giai đoạn 2018-2020, qua đó Ninh Hải đã tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Để chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội Đảng cấp cơ sở và huyện nhiệm kỳ 2020-2025, trong năm 2019, song song với việc triển khai và tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết năm 2019 của Huyện ủy, Ninh Hải tiến hành rà soát, bổ sung hoặc đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và những năm tiếp theo. Đặc biệt là tăng cường thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), cụ thể là Nghị quyết số 26-NQ/TW “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Theo đó, thực hiện tốt công tác đánh giá, điều động, luân chuyển, quy hoạch cán bộ gắn với đào tạo, bồi dưỡng và tiếp tục củng cố, kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở, đảm bảo công tác lãnh đạo, điều hành nhiệm vụ chính trị được thông suốt, hiệu quả.