Mùa xuân hoa vàng

Tháng giêng xuân chạm qua vai

Hoa vàng rơi phủ lối đầy ngõ xưa

Bên tôi cánh gió đong đưa

 *
* *

Em về hái nụ mai vừa thơm hương

Xum xuê áo lụa nghê thường

Mùa xuân dệt mộng con đường vàng hoa!