Mùa xuân của Đảng

Thuở dân tộc lầm than trong đêm trường nô lệ

Hạnh phúc biết bao khi đời ta đã có Đảng rồi

Đảng như mặt trời xua tan mùa đông giá

Gieo mầm xuân hy vọng đến muôn nơi.

*

Rồi Đảng phất cao ngọn cờ cách mạng

Đánh đuổi xâm lăng, chiến thắng đói nghèo

Đường lối Đảng như ánh sao tỏa sáng

Dẫn toàn dân qua ghềnh thác gieo neo.

*

Tám mươi chín mùa xuân hiến dâng cho đất nước

Qua thử thách cam go, Đảng vững bước trưởng thành

Có tư tưởng Bác Hồ soi đường chỉ lối

Đảng với nhân dân mãi mãi đồng hành.

*

Từ phố thị đến bờ tre, ruộng lúa

Từ biên giới sâu đến hải đảo xa

Mỗi tấc đât ông cha đều có bước chân người cộng sản

Đảng sống giữa đời, Đảng thức trong ta…

*

Ra đời vào mùa xuân nên Đảng giàu sức trẻ

Tám mươi chín năm – vẻ vang thay một cuộc hành trình!

Bao thế hệ đảng viên cùng nắm tay tuyên thệ

Cùng đứng dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh…