Ngày đông cũ

Nghe rét luồn khe cửa

Gió vờn lá khô xoay

Dường như mùi khói cũ

Chập chờn trong chiều nay

*

Lối xưa đường sương trắng

Có bước chân ngại ngần

Rẽ bước về xóm nhỏ

Chợt nghe lòng bâng khuâng

*

Đi tìm ngày đông cũ

Trúc ngà đong đưa xanh

Đi tìm ngày đông cũ

Hoa lau nở trắng cành

*

Cánh đồng khô rơm rạ

Mỏng manh làn khói xa

Bếp chiều ai nhen lửa

Ấm áp như hồn ta...