Những ông già Noel

Những ông già Noel không chỉ ở riêng đâu

Mà sinh trưởng khắp mọi miền trái đất

Ai có tình yêu và lòng tốt

Đều có thể là ông già Noel.

Những ông già Noel không chỉ đi xe tuần lộc

Mà cả bằng xe đạp, chân trần …

Vượt suối, băng sông, đầm lầy, đèo dốc

Tình yêu làm phép thần.

Những ông già Noel không chỉ chui ống khói

Mà đi bằng mọi nẻo trần gian

Khi sẵn tình yêu làm quà tặng

Mọi cung đường đều kết nối yêu thương.

Những ông già Noel thời đại

Nào đợi chi áo đỏ, quần hồng

Chỉ cần có tấm lòng thắm đỏ

Ai cũng là … ông già Noel !

 Lê Anh Phong