Toàn tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả 53 đề tài khoa học-công nghệ

(NTO) Trong 3 năm qua (2016-2018), toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 53 đề tài, trong đó có 7 đề tài cấp nhà nước (chủ yếu tập trung các lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, công nghệ tưới tiết kiệm kết hợp sử dụng các tiến bộ kỹ thuật canh tác hợp lý trong điều kiện khô hạn); hỗ trợ 66 doanh nghiệp về bảo hộ sở hữu trí tuệ; xây dựng bộ tiêu chí xác lập 15 sản phẩm đặc thù, tiềm năng đặc thù. Trong đó có 12 sản phẩm đặc thù nho, táo, tỏi, măng tây, nha đam, rong sụn, dê, cừu, tôm giống, nước mắm Cà Ná, thổ cẩm Mỹ Nghiệp và gốm Bàu Trúc và 3 sản phẩm tiềm năng đặc thù bò vàng, heo đen và trái cây Ninh Sơn. 

Sản phẩm đặc thù gốm Bàu Trúc của đồng bào Chăm. Ảnh: Văn Nỷ.