Đôi Tay Mẹ

Tìm trong những hạt cơm thơm

Có bàn tay mẹ sớm hôm tảo tần

Dẫu ngày nắng, dẫu đêm trăng

Lúa vàng mẹ gặt chuyên cần không ngơi

Tìm trong con – dáng thảnh thơi

Có lời ru mẹ à ơi ngọt lành

Ban trưa cánh võng tròng trành

Đôi bàn tay mẹ thoắt nhanh nhịp nhàng

Tìm trong trang vở thênh thang

Có bàn tay mẹ dịu dàng bảo ban

Kèm con những nét chữ ngoan

Để giờ con được bảng vàng đề tên

Tìm trong cuộc sống bấp bênh

Có bàn tay mẹ chặt bền dựng xây

Cho con hạnh phúc điều may

Chỉ riêng mẹ nhận đắng cay nhọc nhằn!

Tìm trong những nếp da nhăn

Tìm trong tay mẹ trăm lần yêu thương...