Những chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh

(NTO) Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh có 42 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) với 1.126 đảng viên (ĐV), trong đó có 12 đảng bộ cơ sở (với 78 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở) và 30 chi bộ cơ sở, phân bổ theo các loại hình bao gồm: 15 DN Nhà nước và cổ phần có vốn Nhà nước chi phối, 2 DN cổ phần có vốn Nhà nước không chi phối, 14 DN cổ phần tư nhân, 10 Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) và 1 đơn vị hành chính sự nghiệp.

Xác định tổ chức Đảng là hạt nhân lãnh đạo DN hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối DN tỉnh đã tăng cường lãnh đạo công tác xây dựng Đảng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng là công tác kết nạp ĐV đã được Đảng bộ hết sức quan tâm. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DN tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra chỉ tiêu hằng năm kết nạp 350 ĐV mới và thành lập mới từ 1-2 TCCSĐ trong DN tư nhân. Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ không chỉ kết nạp được 232 ĐV (đạt 66,3% chỉ tiêu Nghị quyết), mà còn nâng chất lượng ĐV mới, tập trung phát triển ở các đối tượng là cán bộ khoa học - kỹ thuật trẻ, nữ, đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, công nhân lao động trực tiếp. Đặc biệt tiếp tục thực hiện Đề án kết nạp ĐV trong DN tư nhân, trong cùng thời gian trên đã kết nạp được 71 ĐV và thành lập được 7 tổ chức đảng trong DN tư nhân, trong đó đáng nói đã kết nạp 1 chủ DN tư nhân (Giám đốc Công ty TNHH Minh Hoàng Anh) vào Đảng. Sau khi thành lập, đa số các tổ chức đảng trong DN tư nhân đã đi vào hoạt động nền nếp, theo đúng chức năng, nhiệm vụ của loại hình TCCSĐ. Nhìn tổng thể, qua thực hiện tốt công tác kết nạp ĐV mới, Đảng ủy khối DN đã tạo tiền đề thuận lợi để nâng cao chất lượng TCCSĐ. So với chỉ tiêu nghị quyết đề ra (có tỷ lệ 85% ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và 50% TCCSĐ trong sạch, vững mạnh), kết quả phân tích chất lượng ĐV và phân loại TCCSĐ hằng năm cho thấy đều vượt.

Đồng chí Lê Văn Phong, Bí thư Đảng ủy Khối DN tỉnh nhận xét: Trong lãnh đạo, điều hành của cấp ủy đảng đã có sự đổi mới phù hợp với đặc thù sản xuất, kinh doanh của DN, phát huy được tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, ĐV và các phong trào thi đua của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong DN. Nhiều cấp ủy cơ sở đã xác định rõ hơn trách nhiệm, chủ động phối hợp với ban giám đốc rà soát, bổ sung hoàn thiện quy chế dân chủ trong DN; chỉ đạo Công đoàn tổ chức ký kết thỏa ước lao động tập thể với ban giám đốc, chủ DN. Thông qua việc đối thoại tại Hội nghị người lao động hằng năm, ban giám đốc, chủ DN xây dựng mối quan hệ hài hòa, đảm bảo lợi ích của người lao động, DN và Nhà nước, góp phần phát triển DN. Điển hình như: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận; Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Ninh Thuận…

Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Ninh Thuận đảm bảo lợi ích của người lao động. Ảnh: Văn Nỷ.

Nhìn chung dưới sự lãnh đạo của các chi, đảng bộ cơ sở, dù gặp nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực vượt khó, việc sản xuất, kinh doanh của các DN trong nửa nhiệm kỳ qua đã cơ bản đạt yêu cầu. Có khoảng 30 DN duy trì hoạt động ổn định và có lãi, nộp ngân sách nhà nước 2.171 tỷ đồng, hằng năm tăng khoảng 12% (chiếm khoảng 36% tổng thu ngân sách toàn tỉnh). Các DN quan tâm cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo việc làm ổn định cho 7.370 lao động với thu nhập bình quân hằng năm từ 5,2-6,4 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, với trách nhiệm xã hội, từ đầu nhiệm kỳ đến nay cấp ủy các DN còn lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân đạo, từ thiện xã hội với mức đóng góp 112 tỷ đồng trong toàn Đảng bộ Khối.

Từ kinh nghiệm của nửa nhiệm kỳ qua, trong những năm cuối của nhiệm kỳ, Đảng bộ Khối DN xác định kịp thời tháo gỡ khó khăn của các DN nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; phấn đấu mức tăng trưởng hằng năm từ 5-10%. Về xây dựng Đảng, thực hiện đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác chính trị, tư tưởng; chủ động và tích cực trong công tác kết nạp ĐV mới, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Mục tiêu chung là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, ĐV, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, đồng hành cùng DN.

Theo đồng chí Lê Văn Phong, để thực hiện mục tiêu trên, Đảng ủy Khối tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo các chủ đề hằng năm trong toàn Đảng bộ. Bên cạnh đó tập trung chỉ đạo củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở trong các DN.