Chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng ở Thuận Bắc

(NTO) Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy Thuận Bắc đang chú trọng nhân rộng cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực. Đến đây vào đầu tháng 3, chúng tôi ghi nhận sự chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng của toàn Đảng bộ huyện.

Đảng bộ huyện Thuận Bắc hiện có 41 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) với khoảng 970 đảng viên (ĐV), trong đó chiếm trên 36% ĐV là người dân tộc thiểu số (chủ yếu là đồng bào Raglai, Chăm). Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tất cả TCCSĐ. Đơn cử trong năm qua, đoàn đã kiểm tra trực tiếp 7 TCCSĐ, đồng thời chỉ đạo 34 TCCSĐ khác tự kiểm tra, báo cáo. Qua kiểm tra cho thấy cấp ủy, TCCSĐ đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Bên cạnh xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo có nội dung liên quan đến suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ (CB), ĐV, Ban Thường vụ Huyện ủy coi trọng việc biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng, ĐV có cách làm sáng tạo, tự điều chỉnh, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm có hiệu quả.

Trung tâm huyện Thuận Bắc hôm nay. Ảnh: Văn Miên.

Đồng chí Ngô Thời Vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thuận Bắc cho biết: “Qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã tác động tích cực đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở Thuận Bắc”. Điển hình trong công tác tổ chức CB, Huyện ủy Thuận Bắc đã chỉ đạo thực hiện rà soát, quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh CB chủ chốt huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo; giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu CB ứng cử giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý các cơ quan thuộc huyện và chủ chốt xã... Ngoài ra, Huyện ủy Thuận Bắc còn quan tâm đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, đã cử 58 CB, công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị và quản lý nhà nước. Đối với công tác phát triển Đảng, trong năm qua toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 59 ĐV, vượt 7% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao; riêng từ đầu năm đến nay, nhờ làm tốt công tác tạo nguồn và bồi dưỡng chính trị, đã kết nạp được 9 ĐV mới, đạt 15,51% chỉ tiêu trên giao, trong đó có 7 ĐV kết nạp trên địa bàn dân cư các xã.

Với quan điểm “phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”; Huyện ủy Thuận Bắc đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng. Cụ thể kết quả phân loại năm qua có 34/41 TCCSĐ (chiếm tỷ lệ 82,9%) đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, trong đó có 4 TCCSĐ xã (đạt 66,7%) và qua phân loại 881 ĐV (91,6%) có 737 ĐV (đạt 83,7%) hoàn thành tốt nhiệm vụ và 88 ĐV (đạt 9,99%) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, các cấp ủy Đảng đã bám sát quy chế làm việc, nghị quyết và chương trình công tác đề ra; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm và cụ thể hóa thành nhiều giải pháp linh hoạt. Trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều gương điển hình, người tốt-việc tốt trong học tập và làm theo Bác, trong đó đáng chú ý là ở xã Phước Chiến có điển hình 17 CB, công chức xã tự theo học lớp trung cấp chuyên môn nghiệp vụ và ông Chamaléa Quốc Biên mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình; Trường Dân tộc nội trú huyện có cô giáo Lê Thị Lệ Thủy đạt nhiều thành tích trong thi đua dạy tốt, học tốt,...

Nhìn chung, qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đa số CB, ĐV ở Thuận Bắc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện về phẩm chất, đạo đức, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Để tiếp tục phát huy, trong thời gian tới, cùng với nhiệm vụ trọng tâm là tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Huyện ủy Thuận Bắc tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Trong đó chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo; tăng cường kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Huyện ủy đề ra trong năm 2018; xử lý dứt điểm, công khai, minh bạch các vụ việc tồn đọng, các vấn đề nổi cộm, bức xúc trên địa bàn huyện; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, nhất là CB lãnh đạo, chủ chốt và tổ chức biểu dương, nhân rộng gương người tốt-việc tốt trong học tập và làm theo Bác.