Điểm mới trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các Cơ quan tỉnh

(NTO) Đầu tháng 2, nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng, chúng tôi đến tìm hiểu hoạt động của Đảng bộ Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh và ghi nhận nhiều điểm mới trong công tác xây dựng Đảng tại đây. Theo đồng chí Hồ Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, qua tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối tiếp tục được tăng cường, có nhiều chuyển biến tiến bộ.

Đảng bộ Khối CCQ tỉnh hiện có 56 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), trong đó có 25 đảng bộ cơ sở (gồm 161 chi bộ trực thuộc), với tổng số 2.305 đảng viên (ĐV) và trên 5.000 công chức, viên chức và người lao động. Nhìn lại năm qua, với việc thực hiện đạt và vượt 8/8 nhóm chỉ tiêu đề ra, có thể thấy vai trò của tổ chức đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thể hiện rõ nét ở các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ Khối.

Đồng chí Lê Minh Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy-Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh chia sẻ: “Đảng ủy cơ sở chúng tôi đã bám sát nhiệm vụ chính trị hàng tháng để lãnh đạo tổ chức thực hiện nên đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch giao năm 2017, được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua”. Trong công tác phát triển ĐV mới, nhờ tiếp tục đẩy mạnh việc tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng đối tượng Đảng, tính đến cuối năm, toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp được 129 ĐV mới, vượt 12% chỉ tiêu tỉnh giao, trong đó có 63% ĐV mới là đoàn viên-thanh niên, vượt 3% chỉ tiêu. Qua phân loại cuối năm, Đảng bộ có 93% TCCSĐ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh, đạt chỉ tiêu đề ra và qua phân tích chất lượng có 99% ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt 4% chỉ tiêu đề ra, trong đó có 13,7% ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Do có vị trí đặc biệt quan trọng trong hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh, để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII); Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã xác định 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện ngay và thường xuyên theo lộ trình, đồng thời phân công cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII) được triển khai kịp thời, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ (CB), ĐV đã đạt được những kết quả quan trọng. Một số cấp uỷ cơ sở đã có sự đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Đơn cử Đảng bộ Sở Nội vụ phát động phong trào “rèn đức, luyện tài” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo ra những chuyển biến tích cực về rèn luyện phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, thái độ thực thi công vụ của CB, ĐV, công chức. Nhìn chung qua khắc phục khuyết điểm, hạn chế, tính chủ động trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và chất lượng công tác kiểm tra, giám sát ở các TCCSĐ được nâng cao.

Đối với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra chuyên đề và kiểm tra theo kế hoạch đề ra. Theo đó, trong năm 2017 đã tiến hành kiểm tra 10 TCCSĐ và giám sát 1 chi bộ trực thuộc cơ sở, 1 đảng bộ trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết khác. Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối còn giải quyết 6 đơn thư tố cáo ĐV; kiểm tra 14 chi, đảng bộ về công tác thu, chi trích nộp và sử dụng tài chính Đảng và thực hiện nhiều cuộc kiểm tra, giám sát khác. Đồng chí Trương Xuân Vỹ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: “Năm 2017, Đảng ủy sở đã tổ chức 2 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề tại 5 chi bộ trực thuộc, trong đó có kiểm tra CB, ĐV về cam kết thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW, nhờ vậy đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ sở”.

Từ kết quả đạt được, bước sang năm 2018, năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối CCQ tỉnh lần thứ VI, Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh xác định mục tiêu tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW. Theo đó toàn Đảng bộ Khối phấn đấu có 95% chi, đảng bộ cơ sở lãnh đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị được giao. Trọng tâm là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng uỷ Khối và cấp ủy cơ sở theo hướng thật sự dân chủ, kỷ cương, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, nói đi đôi với làm, khắc phục bệnh quan liêu, chủ quan, hình thức.