Thuận Nam: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017

(NTO) Huyện ủy Thuận Nam vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Trong năm qua, các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Toàn huyện đã kết nạp được 63 đảng viên mới, đạt 1016% kế hoạch. Qua công tác phân loại cuối năm có 21 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh; có 982 đảng viên được đánh giá phân loại, trong đó có 79 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 779 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 114 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Mở 28 lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho 2.803 học viên tham dự, đạt 104% kế hoạch...

Năm 2018, Huyện ủy Thuận Nam tập trung nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chú trọng tuyên truyền nghị quyết, chỉ thị, đường lối, chủ trương của Đảng, các sự kiện chính trị tại địa phương; tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt huyện, lãnh đạo các phòng, ban cấp huyện, các xã nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi, đảng bộ; nâng cao công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng công tác dân vận; đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng phát triển du lịch, dịch vụ để đưa kinh tế của huyện phát triển.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy tặng Giấy khen cho 2 chi bộ trực thuộc đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền 2013-2017 và 4 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017.