Chuyển biến sau một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở Phước Thuận

(NTO) Phước Thuận là xã đồng bằng của huyện Ninh Phước, có tổng diện tích tự nhiên 1.241,36 ha, trong đó đất nông nghiệp có 930 ha, chiếm 74,98%. Tháng 9-2015, Phước Thuận được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Phát huy thành tích đã đạt được, trong những năm qua, Đảng ủy xã Phước Thuận tiếp tục lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đáng kể đời sống người dân, đến nay thu nhập bình quân đầu người ở địa phương ước đạt trên 30 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 6%.

Là tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) loại hình nông thôn, Đảng bộ xã Phước Thuận có 16 chi bộ, với tổng số 214 đảng viên (ĐV), trong đó có 7 chi bộ thôn với 127 ĐV. Từ cuối năm ngoái, sau khi tổ chức học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy xã Phước Thuận đã tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, qua đó nâng cao nhận thức về vị trí then chốt của công tác xây dựng Đảng, giúp cho các cấp ủy, các chi bộ nhận diện rõ hơn những biểu hiện về sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ (CB), ĐV. Đồng chí Nguyễn Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Thuận cho biết: Đảng ủy nhận thấy công tác quản lý ĐV cũng như công tác kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ, vì vậy đã đôn đốc việc khắc phục những tồn tại và hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm. Theo đó, Đảng ủy xã đã tăng cường lãnh đạo công tác quản lý ĐV và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, xóa tên 5 ĐV bỏ sinh hoạt và không đóng đảng phí đúng quy định. Qua khắc phục, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ.

Phước Thuận có 15.812 nhân khẩu/4.106 hộ cư trú ở 7 thôn, trong đó 12,19% là đồng bào dân tộc Chăm sinh sống tại thôn Phú Nhuận. Do đặc điểm trên, Đảng ủy xã chú trọng lãnh đạo hiệu quả công tác dân vận. Qua phân công, từ Ban Thường vụ Đảng ủy đến ĐV phụ trách địa bàn đã tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở và xử lý giải quyết các vụ việc nảy sinh, các ý kiến, nguyện vọng của CB, ĐV và quần chúng nhân dân, thể hiện rõ nét nhất là trong việc khắc phục công tác quản lý đất đai. Theo ghi nhận của chúng tôi, trong năm qua, trước tình hình lấn chiếm đất công, đất sản xuất trên địa bàn, với quyết tâm khắc phục hạn chế theo tinh thần kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy xã Phước Thuận đã lãnh đạo, chỉ đạo ngăn chặn kịp thời các vụ việc vi phạm luật đất đai, tài nguyên, khoáng sản và luật xây dựng. Đến nay, tình hình đã ổn định và công tác quản lý đất đai đi vào nền nếp, trong 8 vụ vi phạm đã giảm bớt 4 vụ (50%); đặc biệt đã vận động thành công nhân dân các thôn Phú Nhuận, Hiệp Hòa tự tháo dỡ vật kiến trúc, cây trồng, giải tỏa hành lang mương Chai.

Việc khắc phục tồn tại, hạn chế về huy động sức dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cũng được Đảng ủy xã chỉ đạo quyết liệt. Cụ thể, trong năm 2017, đã vận động nhân dân đóng góp 100% vốn bê tông 1.500 m đường ngõ xóm, với số tiền trên 200 triệu đồng ở 2 thôn Thuận Hòa và Phước Khánh; xây dựng hạ tầng và chuẩn bị đấu giá khu quy hoạch dân cư số 1 thôn Vạn Phước; tiến hành bê tông 340 m đường giao thông nội đồng thôn Thuận Hòa từ nguồn vốn hỗ trợ của trên. Trong sản xuất nông nghiệp, đã chỉ đạo triển khai thực hiện cánh đồng lớn với diện tích 160 ha tại 3 thôn Hiệp Hòa, Vạn Phước, Phú Nhuận; đồng thời chỉ đạo xây dựng vùng nho tập trung gắn với du lịch sinh thái, miệt vườn tại thôn Phước Khánh. Ngoài nho, Phước Thuận còn có táo, được xác định là 2 loại cây trồng chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao. Để phát triển dịch vụ du lịch, hiện nay Phước Thuận đang tập trung hỗ trợ quảng bá thương hiệu sản phẩm từ 2 loại cây trồng trên kết hợp cùng thương hiệu nho Ba Mọi, nho Thiên Thảo. Bên cạnh đó, địa phương đang đẩy mạnh nghề nuôi dê, cừu với mô hình chăn nuôi khép kín hộ gia đình, trong đó chú ý phát triển thương hiệu dê, cừu Triệu Tín.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Thuận, nhìn chung, sau 1 năm khắc phục sửa chữa những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ủy xã Phước Thuận đã lãnh đạo đạt kết quả theo kế hoạch đã xây dựng và giải pháp đã đề ra. Đến nay có thể khẳng định, việc chấp hành quy chế làm việc, nội quy cơ quan, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở đã được CB, ĐV và công chức xã Phước Thuận thực hiện nghiêm túc. Từ kinh nghiệm thực tế thời gian qua, để nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của toàn Đảng bộ, Đảng ủy xã Phước Thuận tiếp tục khắc phục các mặt hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong đó chú trọng lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và nâng chất lượng tiêu chí nông thôn mới.