Nông dân Thuận Bắc đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế

(NTO) Trong những năm qua, để giúp các hội viên (HV) có điều kiện làm ăn, phát triển kinh tế, Hội Nông dân huyện Thuận Bắc đã triển khai nhiều dự án, mô hình phát triển kinh tế thu hút nông dân tham gia. Nhiều HV có ý chí, quyết tâm làm ăn nên đã vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định.

Hội Nông dân huyện có 6 cơ sở hội, 34 chi hội và 103 tổ hội với 5.993 HV. Trong 5 năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện đã tiến hành giải ngân, thực hiện nhiều dự án như: “trồng cây ngắn ngày ứng dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm”, với số tiền 60 triệu đồng cho 4 hộ tại xã Bắc Phong; dự án “nuôi bò vỗ béo”, với số tiền 810 triệu đồng cho 27 hộ tại 2 xã Bắc Phong và Công Hải; nuôi heo đen Thuận Bắc theo chuỗi giá trị, với số tiền 540 triệu đồng cho 17 hộ tại xã Lợi Hải… giúp các HV có điều kiện phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Hội đã vận động nông dân tham gia chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập trung vào những cây, con có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương như: bắp lai, mít nghệ; lai tạo đàn bò, dê, cừu; xây dựng điểm trình diễn. Khi triển khai các dự án, Hội Nông dân huyện đã rà soát, lựa chọn kỹ các hộ có khả năng tham gia để đạt hiệu quả cao. Hội còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp nông dân vay vốn phát triển kinh tế.

Anh Nguyễn Văn Thuận chuyển đổi sang trồng măng tây xanh mang lại giá trị kinh tế cao.

Điểm ghi nhận là khi huyện triển khai các mô hình sản xuất như: “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa, trồng bưởi da xanh, măng tây xanh, mãng cầu dai, nuôi gà thả vườn… các HV đều là người đi đầu tích cực tham gia. Điển hình như anh Nguyễn Văn Thuận, thôn Kiền Kiền 2 (xã Lợi Hải) được Hội vận động, anh chuyển sang trồng 2 sào măng tây xanh. Anh chia sẻ: “Sau khi chuyển đổi, tôi thấy loại cây trồng này mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vốn đầu tư ban đầu hơn 70 triệu đồng, được huyện hỗ trợ 30% về giống, phân bón và hệ thống tưới nước tiết kiệm và được bao tiêu sản phẩm, thu hoạch từ 10-20kg/ngày, với giá bán 60.000 đồng/kg. Thời gian tới, tôi sẽ mở rộng thêm 1 sào trồng măng tây xanh để tăng thu nhập gia đình”.

Bên cạnh việc hỗ trợ vay vốn, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng chăn nuôi, trồng trọt cho nông dân, Hội Nông dân huyện tích cực phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh, Trạm Khuyến nông huyện mở trên 76 lớp dạy nghề cho 4.637 nông dân với các ngành nghề như chăn nuôi dê, bò, cừu, trồng măng tây xanh, sử dụng thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật trong chăn nuôi, trồng trọt.... Hội còn làm tốt công tác tư vấn nghề, giới thiệu việc làm cho nông dân tham gia xuất khẩu lao động nước ngoài. Ngoài ra, còn có hàng trăm lượt hộ nông dân sản xuất giỏi đã giúp đỡ về vốn, vật tư, phân bón và tạo việc làm cho nhiều hộ nghèo có công ăn việc làm để thoát nghèo vươn lên khá, giàu.

Trong 5 năm qua, với các mô hình, dự án cùng với phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, các cấp Hội đã giúp đỡ hơn 100 HV có việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu; bước đầu đã ký hợp đồng với công ty để bao tiêu sản phẩm tạo thành thương hiệu tập thể, uy tín trên thị trường. Qua thực hiện phong trào nông dân đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn trong thiên tai. Đến nay, Hội đã trực tiếp giúp đỡ 45 hộ thoát nghèo, xóa 19 nhà tạm cho hội viên. Hằng năm, có trên 3.000 hộ nông dân đăng ký nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, cuối năm bình xét có trên 1.500 hộ được công nhận ND sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Anh Trương Văn Trung, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: “Trong 5 năm, Hội Nông dân huyện đã triển khai nhiều dự án, mô hình được các hội viên tham gia tích cực và đạt kết quả cao. Nhìn chung, các hội viên đã mạnh dạn vay vốn làm ăn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng các mô hình sản xuất hiệu quả cao để tăng năng suất. Nông dân hăng hái thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; chuyển giao khoa học kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất và đời sống có hiệu quả; thi đua phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nông dân và giữ vững tình hình an ninh ở nông thôn.