Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với HTX Ninh Quý

(NTO) Ngày 25-5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ-Nông nghiệp Ninh Quý, xã Phước Sơn (Ninh Phước) nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX.

Theo đánh giá của Hội đồng Quản trị HTX, mặc dù hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là nguồn vốn để đầu tư trang thiết bị máy móc, khả năng tài chính, năng lực quản lý còn hạn chế; hiệu quả hoạt động liên kết, tiêu thụ sản phẩm chưa cao…

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại buổi làm việc.

Để HTX hoạt động hiệu quả trong thời gian tới, tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Minh Hoàng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị HTX cần định hướng cách làm kinh tế cụ thể. Bên cạnh duy trì các ngành nghề hiện có, cần tập trung khai thác lợi thế tiềm năng tại địa phương để mở rộng quy mô sản xuất như trồng nho, táo, bắp giống, măng tây xanh… Đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Về ngành Nông nghiệp sẽ có giải pháp hỗ trợ, tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho các thành viên, tạo điều kiện cho HTX áp dụng khoa học-kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh hiệu quả.