Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các chủ đầu tư về dự án điện gió

(NTO) Ngày 13-4, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp để nghe chủ đầu tư báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện các dự án: Nhà máy Điện gió Phước Hữu; Nhà máy Điện gió Phước Hữu-Duyên Hải 1; Nhà máy Điện gió Công Hải 1; Nhà máy Điện dùng năng lượng tái tạo Phước Nam-Enfinity-Ninh Thuận.

Qua đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau khi có quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, công tác giải phóng mặt bằng giao đất cho doanh nghiệp được các địa phương tích cực phối hợp với các sở, ngành triển khai quyết liệt. Đến nay, có 3 dự án gồm: Nhà máy Điện gió Phước Hữu, Nhà máy Điện gió Phước Hữu-Duyên Hải 1 và Dự án Nhà máy Điện gió Công Hải đã cơ bản hoàn thành việc bồi thường, thu hồi đất, tổng mặt bằng thiết kế, cấp phép xây dựng, hệ thống đường thi công… Đối với Dự án Nhà máy Điện dùng năng lượng tái tạo Phước Nam-Enfinity-Ninh Thuận của Công ty TNHH MTV Enfinity Ninh Thuận, đến nay tiến độ thực hiện còn chậm so với thời gian cam kết; nhiều thủ tục liên quan về mặt pháp lý cũng như việc ký quỹ chưa được triển khai theo quy định.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe các chủ đầu tư và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương báo cáo tiến độ cũng như việc phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư cần nghiêm túc triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định đã cam kết với tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cần phối hợp chặt chẽ, tập trung rà soát cụ thể về mặt tiến độ hạng mục công trình, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý để dự án sớm đi vào hoạt động. Nếu như các chủ đầu tư tiếp tục kéo dài thời gian, không theo lộ trình đã cam kết thì UBND tỉnh sẽ thu hồi giấy phép toàn bộ dự án.