Tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2018 về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

(NTO) Thành uỷ Phan Rang-Tháp Chàm vừa tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” cho các đồng chí là bí thư các tổ chức cơ sở đảng, bí thư các chi bộ trường học trực thuộc đảng uỷ phường, xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt sâu kỹ các nội dung của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 gồm: xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cán bộ UBMTTQ Việt Nam Tp. Phan Rang-Tháp Chàm quán triệt và
triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Theo kế hoạch, sau hội nghị này, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tiến hành xây dựng kế hoạch học tập quán triệt và thực hiện chuyên đề năm 2018 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; xây dựng chuẩn mực về phong cách, tác phong làm việc của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên phù hợp với tình hình, nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị, địa phương; chọn những vấn đề còn tồn tại hạn chế liên quan đến phong cách, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị để đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ và có biện pháp khắc phục. Đồng thời triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của bản thân trong năm 2018 về thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và Nhà nước để làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cuối năm.