Chi bộ Agribank Chi nhánh Ninh Sơn tiêu biểu 5 năm liền

(NTO) Chi bộ Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ninh Sơn (Agribank Chi nhánh Ninh Sơn) những năm qua luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt và là nhân tố hàng đầu để lãnh đạo đơn vị vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng

Chi bộ Agribank Chi nhánh Ninh Sơn trực thuộc Huyện ủy Ninh Sơn, hiện có 12 đảng viên trên tổng số 30 cán bộ, nhân viên, trong đó có 8 đảng viên nữ. Những năm qua, Chi bộ luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bố trí cán bộ đảng viên, nhân viên tham gia đầy đủ các lớp học nghị quyết của Đảng, tham gia các Chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Huyện ủy tổ chức, xây dựng chương trình hành động cụ thể... Nhờ đó, 100% cán bộ, đảng viên và người lao động được nhận thức về chính trị, về tình hình trong nước và trên thế giới, qua đó tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhân viên Agribank Chi nhánh Ninh Sơn hướng dẫn khách hàng làm hồ sơ, thủ tục vay vốn.

Đồng chí Hoàng Quang Siêu, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Agribank Chi nhánh Ninh Sơn cho biết: Ngoài các buổi học tập nghị quyết theo quy định, trong sinh hoạt định kỳ, Chi bộ đã quán triệt đến đảng viên các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh uỷ, Huyện ủy, các thông tin nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đặc biệt, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của Chi bộ và cán bộ, đảng viên đối với việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giữ được sự đoàn kết, thống nhất trong cấp uỷ, chi bộ.

Việc đăng ký học tập và làm theo Bác hằng năm được Chi bộ và 100% đảng viên nghiêm túc thực hiện. Đánh giá việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua những việc làm cụ thể của từng cán bộ, đảng viên là một trong những nội dung chính trong các buổi sinh hoạt chi bộ, qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức của người cán bộ ngân hàng; mối quan hệ với đồng nghiệp, với nhân dân, với tập thể và cộng đồng tại địa phương ngày càng tốt hơn. Nhờ đó đã có nhiều việc làm tốt, những sáng kiến hay của cán bộ, đảng viên và người lao động được áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, Chi bộ cũng đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Qua 5 năm (2013-2017) đã phát triển 5 đảng viên mới, gắn với việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong năm 2017 có 100% đảng viên được đánh giá “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ 5 năm liền đạt trong sạch, vững mạnh.

Nhiều thành tích đáng ghi nhận

Chi bộ Agribank Chi nhánh Ninh Sơn coi việc lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn là nhiệm vụ hàng đầu, thông qua các nghị quyết với sự chỉ đạo tập trung nên đã đạt được nhiều thành tích nhất định. Theo lãnh đạo đơn vị, thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời căn cứ nhu cầu thực tế tại địa phương, chi nhánh luôn đạt chỉ số tăng trưởng cao trong kinh doanh. Nguồn vốn huy động trong 5 năm qua (2013-2017) đạt tốc độ tăng trưởng bình quân từ 18-20%/năm. Đặc biệt, Chi nhánh luôn chú trọng đầu tư vốn vào lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn và thực hiện tốt các chính sách tín dụng nông nghiệp, nông thôn theo tinh thần Nghị định số 41/2010/NĐ-CP, Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ... Tỷ trọng đầu tư cho “tam nông” chiếm trên 85% trong tổng dư nợ, theo đó, trong 5 năm, số dư nợ cho vay tăng thêm 558 tỷ đồng, bình quân tăng 111,6 tỷ đồng/năm, đạt tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân 24%/năm. Có thể nói, từ nguồn vốn của Agribank Chi nhánh Ninh Sơn đã góp phần tích cực cùng với địa phương làm chuyển biến bộ mặt nông thôn, trên một số lĩnh vực có bước phát triển ổn định, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy tỷ trọng nhóm ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng nhanh, ngành nông nghiệp cũng từng bước chuyển hướng sang tập trung đầu tư vào nhóm cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Agribank Chi nhánh Ninh Sơn còn là một điểm sáng về việc hưởng ứng và tham gia tích cực công tác xã hội, từ thiện và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Trong 5 năm qua, đơn vị đã ủng hộ xây dựng 8 nhà tình nghĩa ở các xã: Lâm Sơn, Mỹ Sơn, Hòa Sơn; tặng nhà sinh hoạt cộng đồng cho thôn Tân Lập 2 (xã Lương Sơn) trị giá 500 triệu đồng; tặng 500 suất quà cho học sinh nghèo...

Mới đây, Chi bộ Agribank Chi nhánh Ninh Sơn đã được Tỉnh ủy tặng cờ “Tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2013-2017)”. Trong thời gian tới, theo đồng chí Hoàng Quang Siêu, Chi bộ Agribank Chi nhánh Ninh Sơn tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, đưa đơn vị ngày càng phát triển, giữ vững vai trò chủ đạo trên thị trường tài chính, tín dụng nông nghiệp, nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của huyện.