Đẩy mạnh phong trào thi đua trong nữ CNVC-LĐ

(NTO) Ngày 8-3, Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Nữ công năm 2017 và triển khai chương trình công tác năm 2018.

Trong năm qua, phong trào nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) và hoạt động nữ công ở các cấp Công đoàn có nhiều chuyển biến tích cực, hướng hoạt động về phía cơ sở. Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị trong nữ CNVC-LĐ được chú trọng, đời sống lao động nữ được đảm bảo. Triển khai các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” đã tạo động lực mạnh mẽ để nữ CNVC-LĐ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào
thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2017.

Năm 2018, Ban Nữ Công LĐLĐ tỉnh tập trung thực hiện các chương trình: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVC-LĐ gắn với “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Nữ công các cấp; tiếp tục vận động nữ CNVC-LĐ duy trì phát triển nguồn vốn tự tạo, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 100% nữ CNVC-LĐ được chăm lo đời sống, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, 80% chị em đạt danh hiệu “Hai giỏi”.

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào đi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2017; LĐLĐ tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 16 cá nhân.