LĐLĐ tỉnh đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn

(NTO) Trong nhiệm kỳ (2013-2018), vận dụng vào điều kiện tình hình thực tế của địa phương, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã xây dựng các kế hoạch và chương trình hành động đổi mới nội dung phương thức hoạt động vì đoàn viên và người lao động.

Thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh đã tích cực chủ động tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động. Nổi bật là LĐLĐ tập trung triển khai Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Trẻ em 2016,.. Từ đó, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động và sự phát triển của tổ chức Công đoàn. Tham gia sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, tham gia sắp xếp lại lao động, giải quyết chế độ cho lao động dôi dư, đảm bảo việc làm và các quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể. Đến nay, có 77,8 % doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết tỏa ước lao động tập thể, tăng 2,3 % so với đầu nhiệm kỳ, nội dung các bản thỏa ước tập trung cam kết vào những điều, khoản về tiền lương, tiền thưởng, bảo đảm việc làm, thời giờ làm việc, chính sách bình đẳng giới,... Phát triển đa dạng các hình thức và nâng cao chất lượng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, đã tư vấn trực tiếp 9.176 vụ việc và trả lời tư vấn trên sóng phát thanh - truyền hình tỉnh hàng chục lượt về chế độ, chính sách liên quan đến người lao động và doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

 

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở "Mái ấm công đoàn"
cho công nhân lao động nhân Tháng Công nhân và Tháng hành động
An toàn vệ sinh lao động năm 2017. Ảnh: Uyên Thu

Tăng cường phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động, chủ doanh nghiệp thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, hàng năm có 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 100% doanh nghiệp nhà nước, 71% doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn mở hội nghị người lao động. Chủ động tham gia với người sử dụng lao động xây dựng và giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách về hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động, thang bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, thưởng, nội quy lao động theo đúng quy định của pháp luật tại một số doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn đã tham gia thực hiện 827 cuộc thanh tra, kiểm tra về thực hiện pháp luật lao động, tổ chức 1.307 cuộc đối thoại trực tiếp giữa công nhân, lao động với lãnh đạo doanh nghiệp; qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót, tháo gỡ khó khăn, vướng mắt, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong doanh nghiệp.

Các cấp công đoàn đã tổ chức chăm lo, tặng quà tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho 19.897 lượt đoàn viên, người lao động với số tiền hơn 6 tỷ đồng. Ký kết 5 thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp cam kết cung cấp các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cho đoàn viên công đoàn với giá ưu đãi. Chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn” được các cấp công đoàn tích cực thực hiện và mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc. LĐLĐ tỉnh vận động đóng góp xây dựng Quỹ với số tiền là 3,120 tỷ đồng, hỗ trợ sữa chữa, xây dựng mới 72 căn nhà “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền 2,190 tỷ đồng; xét duyệt, thẩm định và giải ngân 2 tỷ đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm cho vay 80 dự án, góp phần hỗ trợ tạo việc làm cho 80 lao động.

Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, trọng tâm là thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nhất là trong các doanh nghiệp cũng được quan tâm thực hiện; toàn tỉnh thành lập mới 91 CĐCS, kết nạp 8.561 đoàn viên, đạt 86% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ. Đặc biệt, công đoàn luôn quan tâm công tác phát triển Đảng trong CNVCLĐ, công đoàn cơ sở đã giới thiệu 3.481 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng xem xét kết nạp và đã có 2.511 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Phát huy những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ tỉnh sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt nhiều kết quả to lớn hơn, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn thật sự vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước; góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng phát triển.