Đoạn kết

Mùa đông giờ đã tới
Gió trở mình lạnh hơn
Lá vàng bay chấp chới
Trên thềm đầy rêu trơn.
 
Qua tháng ngày dâu bể
Em mới thấm đẫm nhiều
Tưởng như mình không thể
Đi hết miền thương yêu.
 
Tay trong tay hạnh phúc
Đủ nói lên bao điều…
Thùy Trang