Nâng cao nhận thức lý luận, năng lực lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật

(NTO) Từ ngày 22 đến 25-11, tại TP. Cần Thơ, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật (VHNT) Trung ương tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao trình độ nhận thức lý luận và năng lực lãnh đạo, quản lý VHNT trong giai đoạn hiện nay”.

Tham gia lớp tập huấn có 240 học viên thuộc các Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy phụ trách văn hóa, văn nghệ; cán bộ quản lý về văn hóa, văn nghệ; lãnh đạo các hội VHNT; cán bộ nghiên cứu lý luận, phê bình, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí về VHNT ở 35 tỉnh, thành khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ. Các học viên được nghiên cứu 2 chuyên đề: Quán triệt đường lối, quan điểm VHNT của Đảng trong tình hình hiện nay; Kỹ năng viết bài phê bình VHNT. Bên cạch đó, học viên cũng được nghe thông tin về tình hình báo chí, xuất bản, sân khấu, lý luận phê bình văn học, điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật múa hiện nay. Trên cơ sở đó, học viên vận dụng có hiệu quả vào công tác và hoạt động VHNT ở địa phương, đơn vị; góp phần tích cực trong việc đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, làm lành mạnh hóa đời sống VHNT.