Thầy tôi

Thầy tôi tuổi đã tám mươi
Trắng phau mái tóc nụ cười thanh tao
Nhớ xưa lời giảng ngọt ngào
Cho bao thế hệ vui sao mái trường
Con đò đưa khách bốn phương
Năm qua tháng lại con đường đổi thay
Yêu sao dáng nét gầy gầy
Mà bao nồng ấm lời thầy năm xưa
Mấy mươi năm cứ như vừa
Trong từng lời giảng những trưa thuở nào…
Nguyễn Văn Kỷ (Bà Rịa - Vũng Tàu)