Thị xã Cao Bằng có 2 phường mới

Chính phủ vừa quyết nghị thành lập mới 2 phường: Hòa Chung và Duyệt Trung thuộc thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Cụ thể, phường Hòa Chung được thành lập mới thuộc thị xã Cao Bằng trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ 543,37 ha diện tích tự nhiên và 4.120 nhân khẩu của xã Hòa Chung.

Phường Duyệt Trung được thành lập thuộc thị xã Cao Bằng trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ 998,6 ha diện tích tự nhiên và 4.215 nhân khẩu của xã Duyệt Trung.

Như vậy, sau khi thành lập thêm hai phường trên, thị xã Cao Bằng có 10.762,81 ha diện tích tự nhiên và 84.421 nhân khẩu, có 11 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 8 phường: Hòa Chung, Duyệt Trung, Hợp Giang, Sông Bằng, Tân Giang, Sông Hiến, Ngọc Xuân, Đề Thám và 3 xã: Chu Trinh, Vinh Quang, Hưng Đạo.

Nguồn www.chinhphu.vn