Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Học tập, quán triệt Nghị quyết 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(NTO) Ngày 21-6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức học tập, nghiên cứu Nghị quyết 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 cho hơn 250 cán bộ, viên chức trong ngành. Đồng chí Phan Đình Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự và quán triệt nội dung Nghị quyết.

Đồng chí Phan Đình Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại lớp học tập.

Sau khi quán triệt những nội dung chủ yếu của Nghị quyết 07, đồng chí Phan Đình Hòa đề nghị ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tổ chức tốt việc lập quy hoạch và tổ chức thực hiện; tăng cường đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng, kỹ thuật du lịch; đa dạng hóa các sản phẩm du lịch phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đẩy mạnh hoạt đồng thông tin, quảng bá, xúc tiến đầu tư; tăng cường các hoạt động văn hóa, thể thao gắn với du lịch; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; xây dựng môi trường du lịch thân thiện và hấp dẫn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết 07-NQ/TU đề ra.