Hội LHPN tỉnh: Sơ kết 2 năm thực hiện Hợp phần D thuộc Dự án Phát triển các đô thị vừa và nhỏ miền Trung

(NTO) Ngày 6-4, Hội LHPN tỉnh tổ chức sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Hợp phần D: “Truyền thông nâng cao nhận thức và cải thiện điều kiện vệ sinh cộng đồng” thuộc Dự án “Phát triển các đô thị vừa và nhỏ miền Trung” (ADB4) giai đoạn 2010 – 2011 tại 3 xã, phường được thụ hưởng dự án: Bảo An, Phước Mỹ (Phan Rang – Tháp Chàm) và xã Cà Ná (Thuận Nam).

Ngay từ khi bắt đầu triển khai dự án 'Truyền thông nâng cao nhận thức và cải thiện điều kiện vệ sinh cộng đồng" thuộc Dự án ADB4 đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân tại các địa phương được thụ hưởng chương trình đầu tư.

 
Sơ kết 2 năm thực hiện Hợp phần D: “Truyền thông nâng cao nhận thức và cải thiện điều kiện vệ sinh cộng đồng”

Hội LHPN tỉnh đã cử 8 cán bộ tham gia lớp tập huấn lý thuyết tại tỉnh Khánh Hòa; xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên và tổ chức các lớp tập huấn cho các tuyên truyền viên. Hội cũng đã tổ chức các buổi hội thảo và họp dân để giới thiệu về Dự án và Hợp phần D nhằm giúp cho người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc triển khai thực hiện Dự án. Ban quản lý Dự án đã tuyên truyền vận động 9.271 hộ gia đình của 3 xã, phường ký cam kết bảo vệ môi trường. Qua nhiều hình thức hoạt động truyền thông phong phú đã thu hút được sự tham gia của đông đảo nhân dân trong vùng Dự án, từng bước tạo sự chuyển biến về nhận thức cũng như thái độ, hành động trong công tác bảo vệ môi trường.

Trong thời gian tới, Ban quản lý Dự án tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch từ thị trấn Phước Dân vào xã Cà Ná; hệ thống thoát nước tại phường Phước Mỹ và Bảo An; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân các địa phương thụ hưởng Dự án từng bước thay đổi thái độ, hành vi của người dân, góp phần bảo vệ nguồn nước sạch và vệ sinh môi trường.