Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng: Giao ban công tác xây dựng Đảng

(NTO) Sáng ngày 4-4, Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng quý I, năm 2012; đại diện 22 TCCSĐ trực thuộc đến dự.

Trong quý I, Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đạt được kết quả khá quan trọng. Cụ thể, 100% cấp chi ủy, Đảng bộ cơ sở đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2012, đề ra các chỉ tiêu, nhóm giải pháp nhằm lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở kịp thời quán triệt đến cán bộ, đảng viên Nghị quyết của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 nhất là lãnh đạo phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh. Việc quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 của các chi, đảng bộ cơ sở và Đảng ủy khối cơ bản đúng theo quan điểm chỉ đạo, theo nguyên tắc, phương châm, tiêu chuẩn, quy trình quy hoạch cán bộ...

Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng giao ban công tác xây dựng Đảng

Trong quý, toàn Đảng bộ kết nạp được 27 đảng viên mới, đạt 30% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao. Công tác kiểm tra giám sát được chú trọng, qua đó hạn chế được tiêu cực…

Trong quý II năm 2012, toàn Đảng bộ tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Tập trung lãnh đạo nâng cao chấp lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Trọng tâm trước mắt là lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội điểm Đoàn Thanh niên khối cơ quan Dân chính Đảng, nhiệm kỳ 2012-2017. Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 37 năm giải phóng Ninh Thuận, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị...