Thuận Bắc: Họp mặt kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Sáng ngày 23 – 3, Huyện Đoàn Thuận Bắc tổ chức họp mặt kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

(NTO) Các đại biểu đã ôn lại lịch sử thành lập và hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua các thời kỳ, hun đúc tinh thần xung kích và lý tưởng cách mạng cho lực lượng thanh niên ngày nay. Lực lượng đoàn viên thanh niên trong các thời kỳ cách mạng đều giữ vững phẩm chất, tinh thần và lý tưởng trung thành với Đảng với Tổ quốc Việt Nam, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ : “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà...Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do thanh niên”.

Huyện Đoàn Thuận Bắc tổ chức họp mặt kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng, phát huy truyền thống quý báu của Đoàn qua 81 năm xây dựng trưởng thành, tuổi trẻ Thuận Bắc ra sức rèn luyện phấn đấu góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội địa phương, chung tay xây dựng nông thôn mới ...